Augusts / 01.2023.

Biežāk uzdotie jautājumi par apspriedēm Sorsera platformā

‍01. 🎯 Aktuāli gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem

Kas ir Sorsera platforma?

Sorsera ir tirgus inteliģences platforma, kas ir publiskā un privātā sektora sadarbības veicinātāji, un mūsu misija ir sekmēt Eiropas mēroga starporganizāciju saziņu vienotā vidē – platformā.

Kas ir apspriede (AP)?

Apspriede ir legāls un likumīgs veids, kā publiskajam sektoram pirms iepirkuma oficiālās izsludināšanas iegūt skaidru sapratni par to, ko tirgus var piedāvāt, kādas preces, risinājumus, cenas, uz kādiem noteikumiem, kāda būtu paredzamā līgumcena un iespējamā konkurence. Kā arī, ņemot vērā apspriedē iegūtās zināšanas, izvairīties no nepamatotām vai konkurenci-ierobežojošām iepirkuma kvalifikācijas vai tehniskās specifikācijas prasībām, kas nākotnē var aizkavēt iepirkuma un līguma izpildi. Savukārt, piegādātājiem ļauj labāk sagatavoties gaidāmajam iepirkumam. Vairāk par ieguvumiem abām pusēm – šeit.

Ar ko Sorsera atšķiras no pārējiem tirgus spēlētājiem, kas piedāvā līdzīgu funkcionaltitāti? Kādēļ man vajadzētu lietot kārtējo jauno platformu un kas to vispār izmanto?

Pirmkārt, Sorsera ir Latvijā radīts uzņēmums un tā komandai rūp ilgtspējīga, sakārtota un plaukstoša Latvijas ekonomika un nākotne. Kā viens no kvalitātes faktoriem tajā ir publiskie iepirkumi, kuru norise un caurspīdība ietekmē pa kādiem ceļiem braucam, kādās skolās mācās mūsu bērni, cik labi aprīkotās slimnīcās ārstējamies, cik labi apģērbti, sagatavoti un paēdināti ir militārie spēki…  

Otrkārt, Sorsera piedāvā plašu rīku klāstu:

  • Tirgus analīzes rīks, kas sniedz iespēju viegli pārskatīt tirgus dalībniekus kādā konkrētā nozarē. Piemēram, kas pērk un pārdod kvadraciklus Latvijā un Igaunijā.
  • Informācijas apmaiņa (RFx), kas dod pasūtītajam iespēju ievākt informāciju no daudziem piegādātājiem vienlaikus, sazināties ar tiem turpat platformā un ērti apstrādāt iegūto informāciju, analizējot gala pārskatus. Savukārt, piegādātājs stiprina savu tirgus pozīciju, laikus sasniedz pasūtītājus un iegūst potenciālo klientu plānotajā iepirkumā vai konkrētā pasūtītāja nākotnes konkursos. 
  • Saziņas jeb sarakstes rīks nodrošina vieglu saziņu gan starp savas organizācijas dalībniekiem, gan esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem. Lietotāji sarakstēs var pievienot nepieciešamos kolēģus no vienas un otras puses, tostarp, visa šī komunikācija ar tirgu ir pieejama vienuviet, nevis tā ir izbārstīta dažādos e-pastos.
  • Tirgus monitorings (izstrādes procesā, būs pieejams drīzumā) nodrošina iespēju saņemt tirgus aktualitātes sev izvēlētā laika periodā un būt lietas kursā par konkrētām tēmām, kuras katram lietotājam ir iespēja atlasīt.

Treškārt, platforma ļauj stiprināt savu tirgus pozīciju gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem un veicina ātrāku piemēroto partneru atrašanu un sadarbību.

Kādēļ mana organizācija ir redzama Sorsera platformā, ja mēs – tās darbinieki – neesam tur to piereģistrējuši?

Platformā redzamas visas organizācijas, kas piedalījušās publiskajos iepirkumos, apspriedēs, cenu aptaujās vai citās publikācijās, kas izsludinātas Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Publikāciju vadības sistēmā (PVS) vai atbilstošās instancēs pārējās Baltijas valstīs. Tādējādi platformas lietojāji pēc vajadzīgajiem kritērijiem – valsts, laika perioda, CPV kodiem, atslēgvārdiem var atrast sev interesējošos partnerus. Kā rezultātā, piegādātāja vai pasūtītāja uzņēmumu var viegli atrast Sorsera platformā ar visiem noslēgtajiem līgumiem. Ja pasūtītājs ielūdz piegādātāju (organizāciju), kas nav pārstāvēta platformā, atbildētājs var izvēlēties vai ir ieinteresēts sniegt pasūtītājam atbildi, līdzīgi kā līdz šim tas notika e-pastā.

Kā varu zināt, ka platformā pieejamās organizācijas ir leģitīmas un to pārstāvji ir reāli tās organizācijas darbinieki, nevis viltvārži, kas mēģina iegūt konfidenciālu informāciju no manas puses?

Visas platformā esošās organizācijas ir oficiālas, jo to dati ņemti no valstspiederošu pārvalžu saitēm, kurās tiek izsludināti publiskie iepirkumi vai konkrētās organizācijas pārstāvji ir izveidojuši tās profilu platformā. Ja rodas kādas bažas par viltus lietotāju vai organizāciju, lūgums sazināties ar support@sorsera.com.

02.👇 Atbildam PASŪTĪTĀJIEM

Kādi ir ieguvumi, publicējot apspriedi Sorsera platformā?

Sorsera platforma sniedz vairāk iespēju gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem, jo vienuviet nodrošina iespēju kā meklēt sadarbības partnerus, tā sazināties ar tiem, un aicināt sniegt atbildi sev interesējošai publikācijai – apspriedei, cenu aptaujai vai cita veida pieprasījumam –, kuru tostarp ir viegli izveidot, jo platformā pieejamas sagataves, kas ērti adaptējamas lietotāja vajadzībām. Informācija, kā izveidot apspriedi – šeit.

Atgriežoties pie tā, kādēļ pasūtītājam publicēt apspriedi Sorsera, īsumā – vieglāk atrast un sazināties ar daudziem piegādātājiem vienlaicīgi. Šobrīd ir iespēja meklēt un sadarboties gan ar Latvijas, gan Baltijas piegādātājiem, drīzumā to varēs darīt visas Eiropas Savienības mērogā. Pamācība, kā uzaicināt piegādātājus apspriedei atrodama šeit.

Kādēļ mana IUB PVS apspriede ir redzama Sorsera?

Esam pārpublicējuši apspriedi Sorsera platformā, balstoties IUB PVS sludinājumā, un aicinājuši sniegt atbildi atbilstošiem piegādātājiem, kuru līgumu vēsture atbilst tās CPV kodam(-iem) vai atslēgvārdam(-iem), jo Sorsera komandas mērķis ir uzlabot starporganizāciju sadarbību un šis ir viens no veidiem, kā pasūtītājs var sasniegt vairāk piemērotu piegādātāju un gūt vērtīgas atbildes savai apspriedei, tostarp piegādātājs laikus pamana apspriedi, jo saņem par to informāciju e-pastā.

Ja savu apspriedi jau publicēju EIS, IUB Publikāciju vadības sistēmā vai varu to dublicēt Sorsera platformā, lai saņemtu vairāk atbilžu?

Jā, tas pat būtu vēlams, jo Sorsera platforma sniedz iespēju laikus aizsniegt atbilstošus piegādātājus e-pastā. Attiecīgi, tiek risināta problēma: piegādātāji publikāciju pamana vien pēc termiņa beigām.

Ja apspriedi publicēju Sorsera vai varu to pārpublicēt arī EIS, IUB Publikāciju vadības sistēmā?

Jā, kad platformā atver savu apspriedi, ekrāna labajā pusē ir sadaļa Publicēt IUB. No tās ērti var pārkopēt katru sadaļu un ievietot informāciju IUB. Ja sistemātiski novirzīsi visu piegādātāju komentārus uz Sorsera platformu, tās veidotie automātiskie apspriežu kopsavilkumi būs vēl noderīgāki un ietvers visu iegūto informāciju.

Vai apspriedes failu varu izstrādāt kopā ar kolēģi, ja katrs esam pie cita datora? Ja, jā, vai varam to darīt vienlaicīgi, redzot kolēģa veiktās izmaiņas?

Jā, melnrakstus var veidot kopā ar kolēģiem, tomēr šobrīd nav iespēja vienlaicīgi veikt izmaiņas (to var izdarīt, bet vajadzīgās izmaiņas var nesaglabāties). Iesakām – kad viens kolēģis pabeidz darbu, tad otrs izskata, rediģē to pēc tam. Drīzumā plānojam ieviest iespēju, ka kolēģi vienlaicīgi varēs rediģēt melnrakstus.

Vai varu veikt grozījumus publikācijā pēc apspriedes publicēšanas?

Pasūtītājiem šobrīd nav iespējams rediģēt apspriedi pēc publicēšanas. Tomēr zinām, var sanākt visādi, tamdēļ ārkārtas situācijā sazinies ar support@sorsera.com, un kopīgiem spēkiem atrisināsim radušos izaicinājumu. Atceries – lai raitāk varam palīdzēt, e-pastā iekļauj paskaidrojošo informāciju, apspriedes saiti un pievieno citus failus, ja nepieciešams.

Vai man ir iespēja pagarināt apspriedes termiņu?

Jā, vairāk par to, kā to izdarīt skatāms šeit.

Kur varu redzēt atbildi, ko iesniedzis piegādātājs?

Atbildi, ko iesniedzis piegādātājs var redzēt platformā, informācijas apmaiņas rīkā (RFx), sadaļā Saņemtās atbildes.

Kādus dokumentus iegūšu, kad apspriedē norādītais termiņš noslēgsies?

Apspriedes pārskatu, kurā redzamas visas detaļas par apspriedes veicēju, informācija par apspriedi, prasības. Un apspriedes ziņojumu, kurā parādās detalizēta informācija ar uzaicinātajām organizācijām, prasībām un sniegtajām atbildēm.

03.👇 Atbildam PIEGĀDĀTĀJIEM

Kādēļ man tērēt savu laiku un piedalīties apspriedē? Vai tas maz ir oficiāli, ja to daru caur šo platformu?!

Piegādātāja ieguvums no dalības apspriedē:

  • Iespēja laicīgi sagatavoties plānotajam iepirkumam;
  • Iespēja noskaidrot pasūtītāja vajadzības;
  • Iespēja ieteikt veicamās prasību izmaiņas;
  • Iespēja pasūtītājam sagatavot prasības, to specifikācijas.
    ‍.

Vairāk par to, kāds ir apspriedes tiesiskais regulējums un labums no tām, lasāms šeit.

Vai atbildi apspriedei varu izstrādāt kopā ar kolēģi, ja katrs esam pie cita datora? Ja, jā, vai varam to darīt vienlaicīgi, redzot kolēģa veiktās izmaiņas?

Jā, atbilžu melnrakstus var veidot kopā ar kolēģiem, tomēr šobrīd nav iespēja vienlaicīgi veikt izmaiņas (to var izdarīt, bet vajadzīgās izmaiņas var nesaglabāties). Iesakām – kad viens kolēģis pabeidz darbu, tad otrs izskata, rediģē to pēc tam. Drīzumā plānojam ieviest iespēju, ka kolēģi vienlaicīgi varēs rediģēt atbilžu melnrakstus.

Vai varu rediģēt atbildi pēc publicēšanas?

Piegādātājam šobrīd nav iespējams rediģēt atbildi pēc iesniegšanas. Tomēr atgādinām – tam vienmēr ir iespēja sazināties ar pasūtītāju Sorsera sarakstes rīkā, un paskaidrot radušos misēkli, ja tāds ir. Ja nu galīgi dramatiska situācija, sazinies ar support@sorsera.com, iespēju robežās risināsim radušos situāciju. Atceries – lai raitāk varam palīdzēt, e-pastā iekļauj paskaidrojošo informāciju, apspriedes saiti un pievieno citus failus, ja nepieciešams.

Kur varu redzēt atbildi, ko es vai kolēģis no manas organizācijas ir iesniedzis apspriedei?

Atbildi, ko iesniedzi (vai kolēģis) pasūtītājam var redzēt platformā, Informācijas apmaiņas rīkā (RFx) sadaļā Ielūgumi un manas atbildes.

Vai mani (piegādātāju) ielūdza sniegt atbildi Sorsera vai apspriedes autororganizācija?

Tas atkarīgs no katras apriedes individuāli. Ir apspriedes, kuras tiek publicētas platformā no pašu pasūtītāju puses, un ir gadījumi, kad Sorsera komanda uzaicina piegādātājus sniegt atbildi apspriedei, kuru pasūtītājs oriģināli publicēja IUB PVS sistēmā, un tā, ar pasūtītāja atļauju, tiek dublicēta Sorsera platformā ar mērķi palīdzēt pasūtītājam sasniegt vairāk vērtīgu atbilžu un piegādātājam tikt pamanītam no pasūtītāju puses.

Ja radušies citi jautājumi vai vajadzīga palīdzība:

👉 Atvērt platformu – šeit.

Jautājumu kategorija: Apspriede (AP)