Jūnijs / 13.2023.

Kas ir konsultācija jeb APSPRIEDE ar piegādātājiem? 

Kopš 2014. gada Eiropas Savienības direktīva (Kas regulē to, kā par nodokļu maksātāju naudu tiek pirktas preces, pakalpojumi un būvdarbi.) aicina un rekomendē publiskā sektora pasūtītājiem vēl pirms iepirkuma oficiālās izsludināšanas veikt tirgus izpēti, konsultēties ar "tirgu" jeb veikt apspriedes ar piegādātājiem. Vienīgais noteikums – apspriedei jābūt brīvi pieejamai ikvienam ieinteresētajam piegādātājam, nevalstiskai organizācijai, tostarp, procesam ir jābūt caurspīdīgam.

Kur un kā apspriedes veikt Latvijas pasūtītājiem bija brīvprātīga jeb rekomendējoša izvēle līdz 2023. gada 1. janvārim. Tagad, pēc likuma izmaiņām, apspriedes jāveic “brīvprātīgā-piespiedu” kārtā.

Īsāk: Ja iepirkumā piesakās tikai viens pretendents (nepietiekama konkurence), tad šādu iepirkumu var nepārtraukt tikai tad, ja pirms tā izsludināšanas ir veikta apspriede ar piegādātājiem. 

🎯 Apspriedes ir legāls un likumīgs veids, kā publiskajam sektoram pirms iepirkuma oficiālās izsludināšanas iegūt skaidru sapratni par to, ko tirgus var piedāvāt, kādas preces, risinājumus, cenas, uz kādiem noteikumiem, kāda būtu paredzamā līgumcena un iespējamā konkurence. Kā arī, ņemot vērā apspriedē iegūtās zināšanas, izvairīties no nepamatotām vai konkurenci-ierobežojošām iepirkuma kvalifikācijas vai tehniskās specifikācijas prasībām, kas nākotnē var aizkavēt iepirkuma un līguma izpildi. Savukārt, piegādātājiem ļauj labāk sagatavoties gaidāmajam iepirkumam.

Tostarp, publiskajiem iepircējiem apspriede ar piegādātājiem ir laba iespēja, lai:  

  • 📝 Pajautātu viedokli potenciālajiem piegādātājiem par plānotajām iepirkuma tehniskajām un kvalifikācijas prasībām. Tas ļauj pieslīpēt prasības un izveidot skaidru un precīzu specifikāciju, izvairīties no konkurenci ierobežojošām prasībām; 
  • 💬 Veidotu atvērtu sarunu par problēmām, kurām nepieciešams risinājums, un pārbaudītu vai pasūtītāja plānotais risinājums strādās. Tikpat labi var dot iespēju privātajam sektoram nākt klajā ar risinājumu konkrētai problēmai; 
  • 💸 Iegūtu labāku sapratni par to, ko tirgus var piedāvāt – kādus produktus, pakalpojumus un darbiniekus uz kādiem līgumu noteikumiem? Kā arī, apjaust vai pasūtītāja plānotais budžets, resursi, laika grafiks atbilst realitātei un iespējām; 
  • 🎯 Un, ne mazāk svarīgi – pievērstu ieinteresētu piegādātāju uzmanību plānotajam iepirkumam, tā veicinot konkurenci un palielinot saņemto piedāvājumu skaitu. 

Raugoties no privātā sektora (piegādātāju) puses, apspriedes ar pasūtītājiem ļauj: 

Ja pirmie divi ieguvumu punkti ir visai pašsaprotami, tad pēdējo, pieļaujams – vērtīgāko iespēju uzņēmumi mēdz nenovērtēt un palaist garām. Cilvēcīgi saprotami – Kādēļ gan tērēt laiku un resursus apspriedēs, ja galā nav nedz garantēts ieguvums, nedz potenciāls līgums? Publisko iepirkumu joma Latvijā ir stipri regulēta, reglamentēta. Kad iepirkums jau izsludināts – piegādātājiem ir ļoti ierobežotas iespējas panākt vēlamas izmaiņas iepirkumā, pat ja tās ir racionālas. Vienīgā iespēja ir “pielaikot savu statusu” – atbilstam vai neatbilstam iepirkuma prasībām. Ja atbilstam, tad labi. Ja nē, tad “norijam krupi” vai sniedzam sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). 

🛑 Pirms-iepirkuma brīdis jeb apspriedes ar piegādātājiem, praktiski ir vienīgais posms, kurā piegādātājam ir reāla iespēja ko mainīt vai ieteikt pasūtītājam, turklāt – pilnīgi legāli un caurspīdīgi. Šķiet, nav īpaši jāpaskaidro kādu iestāžu uzmanību iespējams pievērst, un ar ko var beigties mēģinājumi, ko “sarunāt” vai “ieteikt” ārpus šīs procedūras.

Publiskā un privātā sektora sadarbības veicinātāji
Sadarbības platformas Sorsera mērķis ir palīdzēt B2G organizācijām – ērti, moderni, viegli komunicēt un apmainīties ar noderīgu informāciju iepirkumu jomā. Esam pārliecināti, ka auglīgs un produktīvs dialogs starp valsts-pasūtītāju un piegādātājiem nes labumu ne tikai jomas profesionāļiem, bet visai sabiedrībai kopumā, un veicina iepirkumu kvalitāti, konkurenci un rezultējas saimnieciski izdevīgos, gudros iepirkumos un lēmumos, kuri balstīti zināšanās, datos un sapratnē par tirgu.

🎁 Atvieglots iepirkumu speciālistu darbs (samazināts stresa līmenis un laika patēriņš to veicot) un uzlabota starporganizāciju saziņa ir Sorsera platformas rīku mērķis, lai gala rezultātā ieguvēji būtu kā pasūtītāji un piegādātāji, tā sabiedrība kopumā. Platformā šobrīd ir dati par vairāk nekā 59 000 piegādātājiem un 8 000 pasūtītājiem.

Publiskajam sektoram – pilnībā bez maksa
Apzinoties, cik sarežģīts un laikietilpīgs darbs ir iepirkuma veicējam, lai katrai vajadzībai atrastu piemērotākos piegādātājus (kuru pieredze un viedoklis varētu būt vērtīgs), Sorsera komanda palīdz izraudzīt atbilstošākos piegādādātājus un aicina tos sniegt atbildes valsts/pašvaldību organizāciju izsludinātajās apspriedēs, izmantojot publiskos iepirkumu datus un mūsu rīcībā esošās zināšanas par tirgu. Lai uzlabotu publisko iepirkumu ekosistēmu visus Sorsera radītos rīkus valsts un pašvaldību iepircējiem nodrošinām par brīvu.

Un apzinoties, cik sarežģīti ir otrai pusei – piegādātājiem, izsekot līdzi visām apspriedēm, lai tie nepalaistu garām tās, kuras atbilst to darbības jomai un kurās to zināšanas ir vērtīgas, Sorsera komanda atlasa tiem piemērotākās un izsūta īpašu uzaicinājumu/atgādinājumu piedalīties.

Kad piegādātājs iesniedz atbildi, nosūtām paziņojumu pasūtītājam par saņemto atbildi un ģenerējam kopsavilkumu (atsevišķi un kopā) ar visu piegādātāju viedokļiem un ieteikumiem, un nosūtām to plānotā iepirkuma veicējam.

👉 Pasūtītāji, aicinām jau šodien sasniegt vairāk piemērotu piegādātāju un uzlabot pirms-iepirkumu izpētes procesu; Savukārt, piegādātāji – šī ir iespēja jums vairot savu atpazīstamību un maksājošo klientu atrašanu! Atvērt platformu.

Uzziņai:

  • IUB skaidrojums par apspriedēm ar piegādātājiem.
  • Publisko iepirkumu likuma (PIL) 41. panta divpadsmitā daļa un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 47. panta četrpadsmitā daļa nosaka, ka gadījumā ja iepirkumā saņemts tikai viens pretendenta piedāvājums, to var nepārtraukt, ja pirms tam ir rīkota apspriede ar piegādātājiem, kas minēta Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrajā daļā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22. panta otrajā daļā.