Projekta jaunumi

31.07.2023.

SIA Sorsera noslēdz ES līdzfinansēta pētniecības projekta 3. aktivitāti

SIA Sorsera turpina realizēt pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem" un ir veiksmīgi noslēgusi projekta 3. aktivitāti:

- Vienota URDx formāta ietekmes pētījums uz iepirkuma rezultātiem
- Digitalizācijas risinājumu skiču (wireframe) izpēte

Ir sasniegti aktivitātei atbilstošie pētniecības rezultāti un nodevumi:
- Sastādīti pielietojuma scenāriji (use-cases) attiecībā uz URDx formāta pielietojumu iepirkuma plānošanas procesā, lai maksimizētu pozitīvu formāta ietekmi uz iepirkuma rezultātiem.
- Izveidotas skices (wireframes) digitalizācijas risinājumam

30.04.2023.

SIA Sorsera noslēdz ES līdzfinansēta pētniecības projekta 1. starpposmu

SIA Sorsera turpina realizēt pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem".

SIA Sorsera pēdējo 6 mēnešu laikā veikusi un noslēgusi sekojošas aktivitātes:
- Digitalizācijas procesa metodikas izpēte, prasību definēšana digitalizācijas risinājumam
- Unificēta URDx formāta prasību izpēte

Ir sasniegti atbilstošie pētniecības rezultāti, un starpposma nodevumi:
- Definētas detalizētas prasības digitālajam rīkam (5 prasību kategorijas)
- Izveidota tehniskā dokumentācija URDx formātam

31.01.2023.

SIA Sorsera turpina realizēt ES līdzfinansētu pētniecības projektu

SIA Sorsera turpina realizēt pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem".

SIA Sorsera pēdējo trīs mēnešu laikā veikusi sekojošas aktivitātes:
- Digitalizācijas procesa metodikas izpēte, prasību definēšana digitalizācijas risinājumam (aktitivāte noslēgta)
- Unificēta URDx formāta prasību izpēte (aktivitāte uzsākta)

Ir sasniegti atbilstošie pētniecības rezultāti.

01.11.2022.

SIA Sorsera uzsāk realizēt ES līdzfinansētu pētniecības projektu

SIA Sorsera realizē pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku ehnoloģiskiem risinājumiem". Projekts tiek realizēts ES atbalsta programmas "Atbalsta instrumenti inovāciju klasteru attīstībai" ietvaros no 2022. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. oktobrim. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 545 956,00, t.sk. dotācijas EUR 399 480,00 apmērā.

ES atbalstītie projekti