NOTEIKUMI

Pēdējoreiz atjaunināts: 2023. gada 9. novembrī

1. Interpretācija un definīcijas

1.1. Interpretācija
Vārdiem ar lielo sākuma burtu, ir zemāk definēta nozīme. Neatkarīgi no tā, vai zemāk norādītās definīcijas ir vienskaitlī vai daudzskaitlī, to nozīme nemainās.
1.2.Definīcijas
Šajos Noteikumos:
• Konts ir unikāls konts, kas izveidots, lai Jūs varētu piekļūt mūsu Pakalpojumam vai mūsu Pakalpojuma daļām.
• Uzņēmums (šajā Līgumā saukts par "Uzņēmums", "Mēs", "Mums" vai "Mūsu") ir SIA Sorsera, kas reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 40203272683, juridiskā adrese: Liliju 20, Mārupe, Mārupes pagasts, Latvija.
• Saturs nozīmē visus Vietnes elementus, tostarp arī pirmkodu, datu bāzes, funkcionalitāti, programmatūru, tīmekļa vietņu dizainu, audio, video, tekstu, fotogrāfijas un attēlus.  
• Ieraksti nozīmē jebkādu saturu, informāciju vai materiālus, ko Jūs sniedzat Mums vai Tīmekļa vietnē, tajā skaitā Atsauksmes.
• Atsauksmesir jautājumi, komentāri, jauninājumi, ieteikumi vai cita informācija, ko Jūs esat nosūtījis par Vietni vai Pakalpojumu.
• Bezmaksas izmēģinājums ir ierobežots laika periods, kas, iegādājoties Abonementu, var būt bez maksas.
• Zīmes ir visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi.
• Pasūtījums ir Jūsu pieprasījums piekļūt Pakalpojumam vai izmantot to.
• Valsts iestādes ir struktūras, ko izveidojušas un pārvalda valdības dažādos līmeņos (vietējā, reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī), lai sniegtu sabiedriskos pakalpojumus, īstenotu valdības politiku un pildītu funkcijas, kas kalpo plašas sabiedrības interesēm un vajadzībām.
‍• Pakalpojums ir tirgus izpētes risinājumi iepirkumiem, ko Uzņēmums nodrošina ar Vietnes starpniecību.
• Abonements attiecas uz Uzņēmuma piedāvātā Pakalpojuma vai piekļuves Pakalpojumam abonēšanu.
• Noteikumi ir šie Noteikumi, kas veido visu vienošanos starp Jums un Uzņēmumu par Pakalpojuma izmantošanu.
• Vietne attiecas uz https://www.sorsera.com/ un https://app.sorsera.com.
• Jūs ir fiziska persona, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to, vai uzņēmums vai cita juridiska persona, kuras vārdā šāda fiziska persona attiecīgi piekļūst Pakalpojumam vai to izmanto.

2. Apliecinājums

Šie Noteikumi reglamentē Vietnes un Vietnē pieejamā Pakalpojuma lietošanu, un līgumu, kas darbojas starp Jums un Uzņēmumu. Šajos Noteikumos ir noteiktas visu lietotāju tiesības un pienākumi saistībā ar Vietnes un Pakalpojuma lietošanu. Ar Vietnes lietotāju var tikt noslēgts atsevišķs Pakalpojumu līgums.

Pakalpojumu sniegšanai Uzņēmums izmanto informāciju un datus no atvērtajiem datu avotiem, par kuru pareizību, precizitāti un aktualitāti nav atbildīgs.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā lietošana ir atkarīga no tā, vai Jūs piekrītat šiem noteikumiem un ievērojat tos. Šie Noteikumi attiecas uz visiem, kam ir piekļuve Pakalpojumam vai kas to lieto.

Piekļūstot Pakalpojumam vai lietojot to, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat kādai šo Noteikumu daļai, Jūs nevarat piekļūt Pakalpojumam.

Jūs apliecināt, ka esat vecāks par 18 gadiem. Uzņēmums neļauj izmantot Pakalpojumu personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā lietošana ir atkarīga arī no tā, vai piekrītat un ievērojat Uzņēmuma Privātuma politiku. Mūsu Privātuma politikā ir aprakstīta mūsu politika un procedūras attiecībā uz Jūsu personiskās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad lietojat Vietni, un informē Jūs par Jūsu privātuma tiesībām un to, kā likums Jūs aizsargā. Pirms Mūsu Pakalpojuma lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt Mūsu Privātuma politiku.

3. Lietotāja konti

Lai piekļūtu Pakalpojumam un lietotu to, Jūs izveidojat pie Kontu, un Jums vienmēr ir jāsniedz Mums informācija, kas ir precīza, pilnīga un aktuāla. Ja tas netiek darīts, iestājas Noteikumu pārkāpums, kā rezultātā var tikt nekavējoties pārtraukta Jūsu konta darbība Vietnē.

Jūs esat atbildīgs par paroles saglabāšanu un konfidencialitāti, kuru Jūs izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam. Tas ietver piekļuves kontroli un ierobežotas pieejamības nodrošināšanu, jo Jūs esat atbildīgs par jebkādiem pasākumiem vai darbībām, kas veiktas, izmantojot Jūsu paroli.

Jūs apņematies neizpaust savu paroli nevienai trešajai personai. Jums nekavējoties jāinformē Mūs, ja uzzināt par drošības pārkāpumiem vai Jūsu konta neatļautu izmantošanu.

Jūs nedrīkstat izmantot kā lietotājvārdu citas personas vai organizācijas nosaukumu vai nosaukumu, kas nav likumīgi pieejams lietošanai, nosaukumu vai preču zīmi, uz kuru attiecas citas fiziskas vai juridiskas personas, kas neesat Jūs, tiesības bez atbilstošas ​​atļaujas, vai nosaukumu, kas ir citā veidā aizskarošs, vulgārs vai amorāls.

4. Pasūtījumu veikšana

Veicot Pasūtījumu ar Konta staprniecību, Jūs apliecināt, ka Jums ir rīcībspēja, lai slēgtu saistošus līgumus.

4.1. Jūsu informācija
 Ja Jūs vēlaties veikt Vietnē pieejamā Pakalpojuma pasūtījumu, Jums var lūgt sniegt noteiktu informāciju, kas attiecas uz Jūsu Pasūtījumu, tostarp arī Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, Jūsu kredītkartes numuru un derīguma termiņu un Jūsu norēķinu adresi.

Jūs apliecināt un garantējat, ka (i) Jums ir likumīgas tiesības izmantot jebkuru kredītkarti vai debetkarti vai citu maksājuma veidu saistībā ar jebkuru Pasūtījumu, un ka (ii) informācija, ko Mums sniedzat, ir patiesa, pareiza un pilnīga.

Iesniedzot šādu informāciju, Jūs piešķirat Mums tiesības sniegt informāciju trešajām personām, kas veic maksājumu apstrādi, lai atvieglotu Jūsu Pasūtījuma izpildi.

4.2. Pasūtījuma atcelšana
Mums ir tiesības jebkurā laikā atteikt vai atcelt Jūsu Pasūtījumu noteiktu iemeslu dēļ, tostarp arī saistībā ar krāpšanu vai aizdomām par neatļautu vai nelikumīgu darījumu.

Neviens iegādātais Pakalpojums nav atmaksājams. Kad pirkums ir pabeigts, to nevar atsaukt vai atmaksāt.

Uzņēmums var izskatīt atsevišķus atmaksas pieprasījumus par Pakalpojumiem katrā gadījumā atsevišķi un apmierināt tos pēc Uzņēmuma ieskatiem.

5. Cenu politika

Uzņēmumam ir tiesības pārskatīt cenas jebkurā laikā pirms Pasūtījuma pieņemšanas.

Mums ir izņēmumtiesības labot jebkādas cenu noteikšanas kļūdas vai neprecizitātes neatkarīgi no tā vai maksājums par Pakalpojumu ir jau pieprasīts, vai saņemts.

6. Maksājumi

Par visiem iegādātajiem Pakalpojumiem veicams vienreizējs vai regulārs maksājums. Maksājumu var veikt, izmantojot dažādus pieejamos apmaksas veidus, piemēram, Visa, MasterCard, tiešsaistes maksājuma veidus (piemēram, Stripe), vai arī Jums var tikt nosūtīts rēķins uz Jūsu norādīto e-pastu.

Maksājumu kartes (kredītkartes vai debetkartes) ir pakļautas validācijas pārbaudēm un Jūsu kartes izsniedzēja autorizācijai.

Uzņēmums sniegs Jums pieprasītos Pakalpojumus tikai pēc tam, kad ir saņemta samaksa par šiem Pakalpojumiem.

Visi maksājumi veicami euro.

Valsts iestādes var piekļūt Pakalpojumam un to izmantot bez maksas.

7. Abonements

Juridiskām personām, kas nav Valsts iestādes, Pakalpojums ir pieejams ar maksas Abonementu vienam mēnesim, vienam gadam, trīs gadiem vai pieciem gadiem. Jums ir jāveic priekšapmaksa par visu izvēlēto Abonementa periodu.

Katra Abonementa perioda beigās Jums tiks nosūtīts rēķins par Abonementa pagarināšanu. Ja Jūs sākotnēji maksājāt par savu Abonementu ar karti, katrā pagarināšanas reizē no Jūsu kartes tiks automātiski iekasēta maksa. Ja rēķins netiek apmaksāts noteiktā rēķinā norādītā termiņā vai ja no Jūsu kartes nevar iekasēt maksu, Jūsu Abonements netiks pagarināts.

Uzņēmums pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā var mainīt Abonementa maksu. Jebkuras Abonementa maksas izmaiņas stāsies spēkā pašreizējā Abonementa perioda beigās.

Samaksātās Abonementa maksas nav atmaksājamas.

Uzņēmums var izskatīt atsevišķus Abonementa atmaksas pieprasījumus katrā gadījumā atsevišķi un apmierināt tos pēc Uzņēmuma ieskatiem, kā arī gadījumos, kādi paredzēti vietējos normatīvos aktos.

Ja Jums ir Abonements, Jums ir tiesības jebkurā laikā to anulēt, iesniedzot Mums rakstisku paziņojumu. Paziņojumu par anulēšanu varat nosūtīt uz info@sorsera.com. Jūsu anulēšanas pieprasījums stājas spēkā, beidzoties pašreizējam apmaksātā Abonementa termiņam. Jūsu samaksātā maksa par pašreizējo Abonementa periodu netiks atmaksāta, un Jūs varēsit piekļūt Pakalpojumam līdz pašreizējā Abonementa perioda beigām.

7.1. Bezmaksas izmēģinājums
Uzņēmums pēc saviem ieskatiem var piedāvāt Abonementu ar Bezmaksas izmēģinājumu uz laiku, kas nav ilgāks kā 21 (divdesmit viena) diena.

Iespējams, Jums būs jāievada sava norēķinu informācija, lai reģistrētos Bezmaksas izmēģinājuma versijai.

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma (i) mainīt Bezmaksas izmēģinājuma piedāvājuma noteikumus vai (ii) atcelt šādu Bezmaksas izmēģinājuma piedāvājumu.

8. Pieejamība, kļūdas un neprecizitātes

Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem mainīt, dzēst vai apturēt Vietni. Tas ietver satura (tostarp informācijas un datu, kas tiek izmantoti Pakalpojumu sniegšanai) maiņu, Pakalpojumu pārtraukšanu vai cenu maiņu. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu ietekmi, ko šīs izmaiņas var Jums radīt. Iespējamu tehnisku problēmu vai apkopes dēļ Vietne var nebūt vienmēr pieejama. Uzņēmums nav atbildīgs par neērtībām vai zaudējumiem, kas radušies Vietnes dīkstāves dēļ vai Pakalpojumos izmantotās informācijas un datu izmaiņu dēļ. Turklāt Uzņēmums nesola regulāri atjaunināt Vietni. Tīmekļa vietnē var būt drukas vai informācijas kļūdas, un Uzņēmumam ir tiesības tās labot un atjaunināt informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

9. Intelektuālais īpašums

Ja vien nav norādīts citādi, Vietne un tās sākotnējais Saturs (izņemot Jūsu, citu lietotāju sniegtos Ierakstus un trešo personu informāciju, kuru Uzņēmums izmanto Pakalpojuma sniegšanai), raksturpazīmes un funkcionalitāte, ko aizsargā spēkā esošie Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti, starptautiskie autortiesību likumi un starptautiskās konvencijas, pieder tikai un vienīgi Uzņēmumam vai to kontrolē Uzņēmums. Zīmes pieder vai tās kontrolē Uzņēmums vai trešās personas.

Vietnē esošais Saturs un Zīmes tiek nodrošinātas "TĀDAS, KĀ IR" tikai Jūsu personiskai un informatīvai lietošanai. Ja šajos Noteikumos nav skaidri norādīts, Jūs nedrīkstat kopēt, reproducēt, izplatīt vai izmantot nevienu Vietnes, Satura vai Zīmju daļu komerciālos nolūkos bez Mūsu rakstiskas piekrišanas.

Tomēr Jūs varat saņemt ierobežotu atļauju piekļūt, izmantot, lejupielādēt vai drukāt Satura daļas tikai personīgiem vai iekšējiem komercdarbības mērķiem, ja šāda piekļuve atbilst šiem Noteikumiem. Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas komerciāla izmantošana ir stingri aizliegta.

Uzņēmumam nepārprotami ir pilnīgas un ekskluzīvas īpašumtiesības uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas attiecas uz Pakalpojumā izmantoto programmatūru, algoritmiem, datu bāzēm, patentētu tehnoloģiju un jebkuriem konfidenciāliem datiem.

Mēs ievērojam intelektuālā īpašuma tiesības, un, ja Jūs uzskatāt, ka Vietnē ir pieļauti autortiesību pārkāpumi, lūdzam nekavējoties informēt mūs; tomēr nepatiesu prasību iesniegšana var izraisīt atbildību, tāpēc šaubu gadījumā konsultējieties ar juristu.

10. Ieraksti

Vietne var ļaut Jums iesaistīties dažādās aktivitātēs, tostarp izveidot un kopīgot Ierakstus, ko var skatīt citi. Jūs saprotat un piekrītat, ka: (i) Jūsu Ieraksti var nebūt konfidenciāli, ja vien nav norādīts citādi; (ii) Jums ir jābūt nepieciešamajām tiesībām izmantot un atļaut mums un citiem lietotājiem izmantot Jūsu Ierakstus saskaņā ar šiem Noteikumiem; (iii) Jūsu Ierakstiem jābūt precīziem un likumīgiem un tie nedrīkst pārkāpt tiesības vai kaitēt citiem; (iv) Jūsu Ieraksti nedrīkst būt surogātpasts, uzbrūkoši, aizskaroši vai nelikumīgi; (v) piešķirat Mums vienkāršu licenci, par kuru nav jāmaksā autoratlīdzība un kura ļauj Mums izmantot, reproducēt, publicēt, adaptēt, modificēt, tulkot, publiski izpildīt, publiski demonstrēt un izplatīt vai darīt pieejamus Ierakstus, (vi) lai pārraidītu un izplatītu Ierakstus dažādos publiskos tīklos un dažādos informatīvos apstākļos, Uzņēmumam ir tiesības veikt jebkādas nepieciešamās izmaiņas Ierakstu saturā, lai nodrošinātu to saderību ar tīklu, ierīču, pakalpojumu un mediju piegādes metožu tehniskajām specifikācijām un to pielāgošanu, (vii) Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par Vietnes lietotāju publicētajiem vai apmainītajiem Ierakstiem, kā arī par jebkādām sekām, kas izriet no šādām darbībām.

11. Lietotāja dati

Ievērojot ISO 27001:2022 standarta vadlīnijas, Mēs glabāsim konkrētus datus, kurus Jūs iesniedzat Vietnei. Mēs uzglabājam šos datus, lai uzraudzītu un optimizētu Vietnes funkcionalitāti, un tie ietver informāciju par Jūsu sadarbību ar Vietni. Mēs regulāri dublējam datus, bet Jums ir pienākums pārraudzīt visus datus, ko Jūs kopīgojat vai kas ir saistīti ar Jūsu darbībām Vietnē. Jūs saprotat, ka mēs neesam atbildīgi par šādu datu bojājumu vai zudumu, un Jūs atsakāties no jebkādām iespējamām pretenzijām pret Mums saistībā ar šādu datu bojājumu vai zudumu.

12. Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder Uzņēmumam vai kurus tas nekontrolē.

Uzņēmums nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Uzņēmums nav ne tieši, ne netieši atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai var būt radušies vai ir saistīti ar šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, kas pieejami šādās vietnēs vai pakalpojumos vai ar to starpniecību.

Vietnes atstāšana nozīmē, ka šie Noteikumi vairs nav piemērojami, tāpēc mēs ļoti iesakām Jums izlasīt noteikumus un konfidencialitātes politiku attiecībā uz jebkuru trešās personas vietni vai pakalpojumu, kuru apmeklējat.

Reklāmdevēji (ja tādi ir) ir atbildīgi par savām reklāmām Vietnē, garantējot, ka viņiem ir nepieciešamās tiesības, un Mēs nodrošinām reklāmas vietu bez citām saistībām. 

13. Aizliegtās darbības

Jūs drīkstat izmantot Vietni un Pakalpojumu tikai paredzētajam mērķim. Jūs apņematies neveikt šādas darbības: (i) bez atļaujas vākt datus no Vietnes, (ii) mēģināt maldināt vai iegūt sensitīvu informāciju, (iii) apiet drošības elementus, (iv) kaitēt Mūsu vai citu reputācijai, (v) pārkāpt normatīvos aktus, (vi) iesaistīties neatļautā saišu vai attiecību veidošanā, (vii) augšupielādēt vīrusus vai surogātpastu, (viii) noņemt autortiesību paziņojumus, (ix) uzdoties par citu personu, (x) izmantot spiegprogrammatūru vai līdzīgus rīkus, (xi) traucēt Vietni vai aizskart Mūsu darbiniekus, (xii) mēģināt apiet drošības pasākumus, (xiii) kopēt Vietnes programmatūru vai izmantot reverso inženieriju attiecībā uz Vietni, (xiv) izmantot automatizētas sistēmas, lai piekļūtu Vietnei, (xv) vākt lietotāja informāciju nevēlamiem e-pastiem, (xvi) konkurēt ar Mums vai izmantot Vietni vai Pakalpojumu ieņēmumu gūšanai bez atļaujas.

14. Darbības pārtraukšana

Mēs varam pārtraukt vai apturēt Jūsu Konta darbību nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības jebkāda iemesla dēļ, tostarp arī gadījumā, ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus.

Pēc darbības pārtraukšanas nekavējoties izbeidzas Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu. Ja Jūs vēlaties pārtraukt sava Konta darbību, varat vienkārši pārtraukt Pakalpojuma lietošanu.

15. Zaudējumu atlīdzība

Jūs apņematies pasargāt Mūs un Mūsu saistītās personas, partnerus, amatpersonas, pārstāvjus un darbiniekus no visām pretenzijām, zaudējumiem, kaitējumiem, saistībām vai prasībām, ko izvirza trešās personas saistībā ar (i) Jūsu Ierakstiem, (ii) Jūsu Vietnes lietošanu, (iii) šo Noteikumu pārkāpšanu, (iv) šajos Noteikumos minēto Jūsu solījumu un garantiju pārkāpuma, (v) trešās personas tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, pārkāpuma, (vi) jebkādām kaitējošām darbībām pret citiem Vietnes lietotājiem, ar kuriem esat izveidojis savienojumu vai mijiedarbojies, izmantojot Vietni, vai kas izriet no minētā.

Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai informētu Jūs par visām šādām pretenzijām, prasības celšanu vai tiesvedību, uz kuru attiecas šī kompensācija, tiklīdz mēs par to uzzināsim.

16. Atruna "TĀDS, KĀ IR" un "ATKARĪBĀ NO PIEEJAMĪBAS"

Pakalpojums tiek Jums sniegts "TĀDS, KĀ IR" un "ATKARĪBĀ NO PIEEJAMĪBAS" un ar visām nepilnībām un defektiem bez jebkāda veida garantijas. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, Uzņēmums savā vārdā un savu Saistīto uzņēmumu un savu un attiecīgo Saistīto uzņēmumu licences devēju un pakalpojumu sniedzēju vārdā kategoriski noliedz jebkādas garantijas, kas var būt tiešas, netiešas, ar likumu noteiktas vai cita veida, attiecībā uz Pakalpojumu, tostarp visas netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim, īpašumtiesībām un tiesību nepārkāpšanu, kā arī garantijas, kas var rasties darījumu, darbības, lietošanas vai tirdzniecības prakses rezultātā. Neierobežojot iepriekš minēto, Uzņēmums nesniedz nekādu garantiju vai apņemšanos, kā arī nesniedz nekādu apliecinājumu, ka Pakalpojums atbildīs Jūsu prasībām, sasniegs paredzētos rezultātus, būs saderīgs vai darbosies ar jebkuru citu programmatūru, lietojumprogrammām, sistēmām vai pakalpojumiem, darbosies. bez pārtraukuma, atbildīs veiktspējas vai uzticamības standartiem, būs bez kļūdām, vai arī ka jebkuras kļūdas vai defekti var tikt vai tiks laboti.

Neierobežojot minēto, ne Uzņēmums, ne kāda no Uzņēmuma saistītajām personām nesniedz nekādus skaidrus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas: (i) attiecībā uz Vietnes vai Pakalpojuma darbību vai pieejamību, vai informāciju, saturu un materiāliem. vai tajā iekļautajiem produktiem; (ii) ka Vietne vai Pakalpojums darbosies bez pārtraukumiem vai bez kļūdām; (iii) attiecībā uz Vietnē sniegtās informācijas vai satura precizitāti, uzticamību vai aktualitāti; vai (iv) ka Vietne, tās serveri, saturs vai e-pasta ziņojumi, kas nosūtīti no Uzņēmuma vai tā vārdā, ir bez vīrusiem, skriptiem, Trojas zirgiem, tārpiem (destruktīvām pašreproducēšanas programmām), ļaunprogrammatūras, “bumbām ar laika degli” vai citiem kaitīgiem komponentiem.

Dažas jurisdikcijas neatļauj izslēgt noteikta veida garantijas vai ierobežojumus attiecībā uz piemērojamajām patērētāja likumiskajām tiesībām, tāpēc daži vai visi iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi uz Jums var neattiekties. Bet šādā gadījumā šajā sadaļā noteiktie izņēmumi un ierobežojumi tiek piemēroti maksimālā apjomā, kāds saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir iespējams.

17. Atbildības ierobežošana

Jūs atzīstat un piekrītat, ka Uzņēmums, tā saistītās personas un to attiecīgie direktori, vadītāji, darbinieki, aģenti un pārstāvji nav atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem, tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, izrietošiem, soda naudām vai pastiprināta kaitējuma atlīdzību. Tas ietver, bet neaprobežojas ar lietošanas, ienākumu, peļņas, datu, nemateriālās vērtības zaudējumiem vai izmaksām, kas saistītas ar aizstājējpakalpojumu saņemšanu. Šis atbildības ierobežojums attiecas uz zaudējumiem, kas radušies, izmantojot vai nespējot izmantot Vietni, alternatīvu pakalpojumu vai tīmekļa vietņu iegādes izmaksām, nesankcionētu piekļuvi Jūsu pārraidēm vai datiem vai to izmainīšanu, jebkuras trešās personas darbībām vai paziņojumiem Vietnē vai citiem saistītiem jautājumiem. Šī atbildības izslēgšana ir spēkā, ciktāl to pieļauj Latvijas tiesību akti.

17.2.
Uzņēmums jebkurā laikā var nodot jebkuras vai visas savas tiesības un pienākumus citai personai.

18. Noteicošie tiesību akti

Šos Noteikumus un Pakalpojuma lietošanu regulē Latvijas Republikas tiesību akti. 

19. Strīdu izšķiršana

Ja Jums ir kādas bažas vai rodas strīds par Pakalpojumu, Jūs piekrītat vispirms mēģināt atrisināt strīdu neformāli, sazinoties ar Uzņēmumu.

Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no šiem Noteikumiem, nevar atrisināt sarunu ceļā, tad strīds tiks risināts Latvijas Republikas tiesā.

20. Nodalāmība un atteikšanās

Ja kāds šo Noteikumu noteikums tiks atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, šāds noteikums tiks mainīts un interpretēts tā, lai pēc iespējas sasniegtu šāda noteikuma mērķus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, un pārējie noteikumi turpinās būt spēkā pilnā apmērā.

Izņemot šeit paredzētos gadījumus, tiesību neizmantošana vai pienākuma izpildes nepieprasīšana atbilstoši šiem Noteikumiem neietekmē līdzēja spēju izmantot šādas tiesības vai pieprasīt šādu izpildi jebkurā laikā pēc tam, un atteikšanās no pārkāpuma nav uzskatāma par atteikšanos no jebkura turpmāka pārkāpuma.

21. Tulkojuma interpretācija

Šie Noteikumi var būt tulkoti, ja Mēs esam nodrošinājuši tiem piekļuvi mūsu Vietnē. Jūs piekrītat, ka strīda gadījumā noteicošais ir oriģinālais teksts angļu valodā, ja vien vietējie normatīvie akti nenosaka citādi.

22. Šo Noteikumu izmaiņas

Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja izmaiņas ir būtiskas, Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai paziņotu par to vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Mēs pēc saviem ieskatiem nosakām, kas ir būtiskas izmaiņas.
 
Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai to izmantot pēc tam, kad šādas izmaiņas ir stājušās spēkā, Jūs piekrītat pārskatītajiem noteikumiem. Ja Jūs pilnībā vai daļēji nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet lietot Vietni un Pakalpojumu. 

 23. Saziņa

Sadarbība ar Vietni, e-pasta sūtīšana Mums vai tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ietilpst elektroniskās saziņas kategorijā. Izmantojot Mūsu Pakalpojumu, Jūs sniedzat savu piekrišanu elektroniskās saziņas saņemšanai. Jūs arī atzīstat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācija un cita saziņa, ko Mēs Jums nosūtām elektroniski, izmantojot e-pastu vai Vietni, atbilst visām juridiskajām prasībām, lai šāda saziņa būtu uzskatāma par noformētu rakstiski.

Turklāt ar šo Jūs piekrītat elektronisko parakstu, elektronisko Pasūtījumu un citu elektronisko ierakstu izmantošanai, kā arī paziņojumu, politiku un ierakstu elektroniskai piegādei par darījumiem, kurus Mēs esam uzsākuši vai pabeiguši.

24. Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, Vietni vai Pakalpojumu, varat sazināties ar mums pa e-pastu info@sorsera.com vai pa tālruni (371) 29 360 595.