LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pēdējo reizi atjaunināts: 2023. gada 6. februārī

1. PIEKRIŠANA NOTEIKUMIEM

Šie lietošanas noteikumi veido juridiski saistošu līgumu, kas noslēgts starp Jums personīgi vai kādas juridiskas personas vārdā (“Jūs”) un SIA Sorsera (“Uzņēmums","mēs”, “mums” vai “mūsu”), kas attiecas Jūsu piekļuvei un lietošanai https://www.sorsera.com un https://app.sorsera.com tīmekļa vietnēm, kā arī jebkura cita multivides veidlapa, multivides kanāls, mobilā vietne vai mobilā lietojumprogramma, kas ar tiem saistīta (kopā “Vietne”). Uzņēmums reģistrēts Latvijā, juridiskā adrese ir Liliju iela 20, Mārupe, Latvija, LV-2167. PVN maksātāja numurs ir LV40203272683.

Jūs piekrītat, ka, piekļūstot vietnei, esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot visus šos lietošanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat visiem šiem lietošanas noteikumiem, Jums ir aizliegts izmantot Vietni, un Jums nekavējoties jāpārtrauc tās lietošana. Papildu noteikumi un nosacījumi vai dokumenti, kas laiku pa laikam var tikt ievietoti Vietnē, ir skaidri iekļauti šeit ar atsauci.
SIA Sorsera patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos. Datums “Pēdējo reizi atjaunināts” tiks pielāgots, lai brīdinātu lietotājus par jebkādām izmaiņām, un Vietnes turpmāka izmantošana, pēc izmaiņu publicēšanas, tiks uzskatīta par piekrišanu atjauninātajiem lietošanas noteikumiem.

Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai lietošanai jebkurai personai vai juridiskajai personai jebkurā jurisdikcijā, kur šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar likumu vai noteikumiem. Lietotāji, kuri piekļūst Vietnei no citām vietām, ir atbildīgi par vietējo likumu ievērošanu, ja tādi ir piemērojami. 

2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Ja vien nav norādīts citādi, Vietne ir mūsu īpašums, un viss Vietnes pirmkods, datubāzes, funkcionalitāte, programmatūra, Vietnes dizains, audio, video, teksts, fotogrāfijas un grafikas (kopā saukti "Saturs"), kā arī tajā iekļautās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ("Zīmes") ir mūsu īpašums, mūsu kontrolē vai mums licencēti, un tos aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un dažādi citi Latvijas, Eiropas Savienības, starptautiskie autortiesību likumi un starptautiskās konvencijas, kā arī intelektuālā īpašuma tiesības un negodīgas konkurences tiesību akti.

Saturs un Zīmes tiek sniegtas Vietnē "Kā tas ir" tikai Jūsu informācijai un personīgai lietošanai. Izņemot šajos lietošanas noteikumos skaidri noteiktos gadījumus, nevienu Vietnes daļu un Saturu vai Zīmes nedrīkst kopēt, pavairot, apkopot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, publiski rādīt, kodēt, tulkot, pārraidīt, izplatīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Ar nosacījumu, ka Jums ir tiesības izmantot Vietni, jums tiek piešķirta ierobežota licence piekļūt Vietnei un to izmantot, kā arī lejupielādēt vai izdrukāt jebkuras Satura daļas kopiju, kurai esat pienācīgi ieguvis piekļuvi, tikai Jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai. Mēs paturam visas tiesības, kas Jums nav skaidri piešķirtas attiecībā uz Vietni, Saturu un Zīmoliem.

3. LIETOTĀJA APSTIPRINĀJUMI

Izmantojot Vietni, Jūs apliecināt un garantējat, ka: (1) visa Jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija būs patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga; (2) Jūs uzturēsiet šādas informācijas precizitāti un nekavējoties atjaunināsiet šādu reģistrācijas informāciju, ja tas būs nepieciešams; (3) Jums ir tiesībspēja un Jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus; (4) Jūs neesat nepilngadīga persona jurisdikcijā, kurā dzīvojat; (5) Jūs nepievienosieties Vietnei ar automatizētiem vai necilvēcīgiem līdzekļiem, izmantojot robotu, skriptu vai citādi; (6) Jūs neizmantosiet Vietni jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem; un (7) Jūsu Vietnes izmantošana nepārkāps nevienu piemērojamo likumu vai noteikumu. Ja Jūs sniedzat nepatiesu, neprecīzu, neatbilstošu vai nepilnīgu informāciju, mums ir tiesības apturēt vai slēgt Jūsu kontu un atteikt jebkādu pašreizējo vai turpmāko Vietnes (vai jebkuras tās daļas) izmantošanu.

4. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA

Lai izmantotu visas Vietnes funkcijas, Jums tajā ir jāreģistrējas. Jūs piekrītat saglabāt savu paroli konfidenciālu un būsiet atbildīgs par visu sava konta un paroles, kā arī jebkuru organizāciju, piemēram, privātu uzņēmumu, valsts vai pašvaldību organizāciju, kas ir Jūsu pārvaldībā, kontu un paroli, kas tiek izmantoti Vietnē. Mēs paturam tiesības dzēst, atsaukt vai mainīt Jūsu izvēlēto lietotājvārdu, ja pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka šāds lietotājvārds ir nepiemērots, nepieklājīgs vai citādi nevēlams.

5. MAKSA UN MAKSĀJUMI

Lai gan vairums Vietnes funkciju ir bezmaksas, Jums var būt nepieciešams iegādāties vai samaksāt maksu, lai piekļūtu dažiem maksas pakalpojumiem, par kuriem iepriekš būs skaidri norādīts, ka tie ir maksas pakalpojumi.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu pirkumu un konta informāciju par visiem pirkumiem, kas veikti, izmantojot Vietni. Turklāt Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un maksājumu informāciju, tostarp e-pasta adresi, maksājuma veidu un maksājumu kartes derīguma termiņu, lai mēs varētu pabeigt Jūsu darījumus un vajadzības gadījumā ar Jums sazināties.

Mēs pieņemam šādus maksājumu veidus: Mastercard, Visa.

Par pirkumiem, kas veikti, izmantojot Vietni, mēs Jums izrakstām rēķinu, izmantojot tiešsaistes norēķinu kontu. Pēc mūsu ieskatiem pirkumu cenai tiks pieskaitīti piemērojamie nodokļi. Mēs jebkurā laikā varam mainīt cenas. Visi maksājumi tiek veikti eiro.

Jūs piekrītat apmaksāt visus maksājumus vai nodevas pēc cenām, kas tobrīd ir spēkā par Jūsu pirkumiem, un Jūs pilnvarojat mūs iekasēt no Jūsu izvēlētā maksājumu pakalpojumu sniedzēja visas šādas summas, veicot pirkumu. Ja Jūsu pirkumam tiek piemērotas periodiskas maksas, Jūs piekrītat, ka mēs no Jūsu maksājumu metodes iekasēsim periodisku maksu, neprasot Jūsu iepriekšēju apstiprinājumu par katru periodisko maksu, līdz brīdim, kad Jūs mums paziņosiet par tās atcelšanu. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas vai neprecizitātes cenu noteikšanā, pat ja mēs jau esam pieprasījuši vai saņēmuši maksājumu. Mēs arī paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, kas veikts, izmantojot Vietni.

6. ATCELŠANA

Visi pirkumi nav atmaksājami. Jūs varat atcelt abonementu jebkurā laikā, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Atcelšana stāsies spēkā pašreizējā apmaksātā termiņa beigās. Ja neesat apmierināts ar mūsu pakalpojumiem, lūdzu, rakstiet mums uz info@sorsera.com vai zvaniet pa tālruni (371) 29 360 595.

7. AIZLIEGTAS DARBĪBAS

Jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs esam padarījuši Vietni pieejamu. Vietni nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem pasākumiem, izņemot tos, kurus mēs esam īpaši atbalstījuši vai apstiprinājuši.

Kā vietnes lietotājs Jūs piekrītat neveikt:
– Sistemātiski iegūt datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši veidotu vai apkopotu kolekciju, apkopojumu, datubāzi vai direktoriju bez mūsu rakstiskas atļaujas.

– Krāpt vai maldināt mūs un citus lietotājus, jo īpaši mēģinot uzzināt konfidenciālu informāciju, piekļuves, konta datus, piemēram, lietotāja paroles.

– Apiet, atspējot vai kā citādi traucēt ar Vietnes drošību saistītās funkcijas, tostarp funkcijas, kas novērš vai ierobežo jebkura Satura izmantošanu vai kopēšanu vai ievieš ierobežojumus Vietnes un/vai tajā esošā Satura izmantošanai.

– Noniecināt, nomelnot vai kā citādi kaitēt, mūsuprāt, mums un/vai Vietnei. izmantot jebkādu informāciju, kas iegūta no Vietnes, lai uzmācīgi uzmācīgi ietekmētu, ļaunprātīgi izmantotu vai kaitētu citai personai.

– Neatbilstoši izmantot mūsu atbalsta pakalpojumus vai iesniegt nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumiem. izmantot Vietni tādā veidā, kas nav saderīgs ar jebkādiem piemērojamiem likumiem vai noteikumiem.

– Iesaistīties neatļautā Vietnes ierāmēšanā vai saitei uz Vietni. Augšupielādēt vai pārraidīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārraidīt) vīrusus, Trojas zirgus vai citus materiālus, tostarp pārmērīgu lielo burtu lietošanu un surogātpasta sūtīšanu (nepārtrauktu atkārtota teksta publicēšanu), kas traucē jebkurai citai pusei nepārtraukti lietot un izmantot Vietni vai modificē, bojā, traucē, maina vai traucē Vietnes lietošanu, funkcijas, darbību vai uzturēšanu.

– Iesaistīties jebkādā automatizētā sistēmas izmantošanā, piemēram, izmantojot skriptus, lai nosūtītu komentārus vai ziņojumus, vai izmantojot jebkādus datu ieguves, robotu vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.

– Dzēst autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu no jebkura Satura.

– Mēģināt uzdoties par citu lietotāju vai personu vai izmantot cita lietotāja lietotājvārdu, vai rīkoties kā jebkuras organizācijas, kuru lietotājam nav likumīgu tiesību pārstāvēt, aģentam vai pārstāvim, tostarp, bet ne tikai, radīt, apgalvot, sazināties jebkuru šādu organizāciju vārdāUzdod vai pārsūta (vai mēģina augšupielādēt vai pārsūtīt) jebkādu materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārsūtīšanas mehānisms, tostarp, bet ne tikai, skaidrus grafikas apmaiņas formātus ("gifs"), 1×1 pikseļus, tīmekļa bugus, sīkfailus vai citas līdzīgas ierīces (dažkārt dēvētas par "spiegprogrammatūru" vai "pasīviem vākšanas mehānismiem" vai "pcms").

– Traucēt vai radīt nevajadzīgu slogu Vietnei vai ar Vietni savienotajiem tīkliem vai pakalpojumiem. uzmācīgi, kaitinoši, iebiedējoši vai draudoši izturēties pret mūsu darbiniekiem vai aģentiem, kas ir iesaistīti jebkuras Vietnes daļas nodrošināšanā.

– Mēģināt apiet jebkādus Vietnes pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai jebkurai tās daļai. Kopēt vai pielāgot Vietnes programmatūru, tostarp, bet ne tikai Flash, PHP, HTML, JavaScript vai citu kodu. Izņemot gadījumus, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, atšifrēt, dekompilēt, demontēt vai veikt reverso inženieriju jebkurai programmatūrai, kas veido vai jebkādā veidā veido daļu no Vietnes. Izņemot gadījumus, kad tas var būt standarta meklētājprogrammas vai interneta pārlūkprogrammas izmantošanas rezultāts, izmantot, palaist, izstrādāt vai izplatīt jebkādu automatizētu sistēmu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru zirnekli, robotu, apkrāpšanas rīku, skrāpi vai bezsaistes lasītāju, kas piekļūst Vietnei, vai izmantot vai palaist jebkādu neatļautu skriptu vai citu programmatūru.

– Nesankcionēti izmantot Vietni, tostarp elektroniski vai citādā veidā vākt lietotāju lietotājvārdus un/vai e-pasta adreses, lai nosūtītu nevēlamu e-pastu, vai izveidot lietotāju kontus ar automatizētiem līdzekļiem vai ar viltus izdomu.

– Izmantot Vietni, lai konkurētu ar mums vai citādi izmantotu Vietni un/vai Saturu jebkādiem peļņu nesošiem pasākumiem vai komerciāliem uzņēmumiem.

8. LIETOTĀJU RADĪTIE MATERIĀLI

Vietne var aicināt Jūs tērzēt (sazināties un sarunāties), sniegt savu ieguldījumu vai piedalīties emuāros, ziņojumos, tiešsaistes forumos un citās aktivitātēs, kā arī var sniegt Jums iespēju radīt, iesniegt, publicēt, rādīt, pārraidīt, izpildīt, publicēt, izplatīt vai pārraidīt saturu un materiālus mums vai Vietnē, tostarp, bet ne tikai tekstu, rakstus, video, audio, fotogrāfijas, grafikas, komentārus, ieteikumus vai personisku informāciju vai citus materiālus (kopā saukti "Materiāli").

Materiālus var apskatīt citi Vietnes lietotāji un trešo personu tīmekļa vietnes. Tādējādi jebkurš Jūsu pārsūtītais Materiāls var tikt uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu, ja vien tas nav īpaši norādīts turpmāk sniegtajā sarakstā:
– Komerciāla informācija, kas sniegta, atbildot uz informācijas pieprasījumiem (RFI), ja to īpaši norādījis šīs komerciālās informācijas sniedzējs.
– Komerciāla informācija, kas sniegta tiešās, publiski nepieejamās ziņās (vēstulēs, komunikācijā) starp Jums un citiem Vietnes lietotājiem vai organizācijām, ja to īpaši norādījis šīs komerciālās informācijas sniedzējs.

Kad Jūs radāt vai darījāt pieejamu jebkuru Ieguldījumu, Jūs tādējādi apliecināt un garantējat, ka:
– Jūsu Materiālu radīšana, izplatīšana, pārsūtīšana, publiska demonstrēšana vai izpildīšana, kā arī piekļuve Jūsu Materiāliem, to lejupielāde vai kopēšana nepārkāpj un nepārkāps nevienas trešās personas īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patentus, preču zīmes, komercnoslēpumus vai morālās tiesības.
– Jūs esat autors un īpašnieks vai Jums ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišana, atbrīvojumi un atļaujas, lai izmantotu un pilnvarotu mūs, Vietni un citus Vietnes lietotājus izmantot Jūsu Ieguldījumus jebkurā Vietnē un šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā veidā.
– Jums ir katras identificējamas personas rakstiska piekrišana, atbrīvojums un/vai atļauja izmantot katras identificējamas personas vārdu vai līdzību, lai varētu iekļaut un izmantot Jūsu Ieguldījumus jebkādā veidā, kas paredzēts Vietnē un šajos Lietošanas noteikumos.
– Jūsu Materiāli nav nepatiesi, neprecīzi vai maldinoši.
– Jūsu Materiāli nav nepieprasīta vai nesankcionēta reklāma, reklāmas materiāli, piramīdas shēmas, ķēdes vēstules, surogātpasts, masu sūtījumi vai cita veida uzmākšanās.
– Jūsu Materiāli nav nepieklājīgi, nepieklājīgi, nepieklājīgi, nepieklājīgi, netīkami, vardarbīgi, uzmācīgi, apmelojoši, apmelojoši vai citādi aizskaroši
– Jūsu Materiāli nevienu neizsmej, neizsmej, neizsmej, nepazemina, nenoniecina, neaizbiedē un neaizskar.
– Jūsu Materiāli netiek izmantoti, lai uzmācīgi uzmācētos vai draudētu (šo terminu juridiskajā izpratnē) kādai citai personai un lai veicinātu vardarbību pret konkrētu personu vai cilvēku grupu.
– Jūsu Materiāli nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu, noteikumu vai noteikumu.
- Jūsu Materiāli nepārkāpj nevienas trešās personas privātuma vai publicitātes tiesības.
- Jūsu Materiāli nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu par bērnu pornogrāfiju vai kā citādi paredzēts, lai aizsargātu nepilngadīgo veselību vai labklājību.
- Jūsu Materiāli neietver nekādus aizskarošus komentārus, kas saistīti ar rasi, nacionālo izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai fiziskiem traucējumiem.
- Jūsu Materiāli citādi nepārkāpj vai nesatur saites uz materiāliem, kas pārkāpj jebkuru šo Lietošanas noteikumu noteikumu vai jebkuru piemērojamu likumu vai regulējumu.

Jebkāda Vietnes izmantošana, pārkāpjot iepriekš minētos noteikumus, ir šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, kas cita starpā var novest pie Vietnes lietošanas tiesību izbeigšanas vai apturēšanas.

9. MATERIĀLU LICENCE

Mēs neuzņemamies nekādas īpašumtiesības uz Jūsu Ieguldījumiem. Jums pilnībā paliek īpašumtiesības uz visiem Jūsu Ieguldījumiem un jebkurām intelektuālā īpašuma tiesībām vai citām īpašumtiesībām, kas saistītas ar Jūsu Ieguldījumiem.

Publicējot savus Ieguldījumus jebkurā Vietnes daļā, Jūs automātiski piešķirat, un Jūs apliecināt un garantējat, ka Jums ir tiesības piešķirt mums neierobežotas, neatsaucamas, pastāvīgas, neekskluzīvas, nenoteiktas, nododamas, bez atlīdzības, pilnībā apmaksātas, visā pasaulē spēkā esošas tiesības un licenci uzņemt, izmantot, kopēt, reproducēt, izpaust, pārdot, tālākpārdot, publicēt, pārraidīt, pārpublicēt, pārtitulēt, arhivēt, glabāt, kešatmiņā, publiski izpildīt, publiski rādīt, pārformātēt, tulkot, pārraidīt, izgriezt (pilnībā vai daļēji) un izplatīt šādus Ieguldījumus (tostarp, bet ne tikai, Jūsu attēlu un balsi) jebkādiem komerciāliem, reklāmas vai citiem mērķiem, kā arī sagatavot atvasinātus darbus vai iekļaut citos darbos šādus Ieguldījumus, kā arī piešķirt un atļaut iepriekš minēto apakšlicences.
Izmantošana un izplatīšana var notikt jebkādos mediju formātos un izmantojot jebkādus mediju kanālus.

Šī licence attiecas uz jebkuru veidu, mediju vai tehnoloģiju, kas ir zināma vai tiks izstrādāta nākotnē, un ietver Jūsu vārda, uzņēmuma nosaukuma un franšīzes nosaukuma, kā arī jebkuru jūsu sniegto preču zīmju, pakalpojumu zīmju, tirdzniecības nosaukumu, logotipu un personisko un komerciālo attēlu izmantošanu.

Jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām uz saviem Ieguldījumiem, un Jūs garantējat, ka morālās tiesības uz Jūsu Ieguldījumiem nav izmantotas citādi.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem paziņojumiem vai apgalvojumiem, kas ietverti Jūsu Iesniegumos, kurus Jūs sniedzat jebkurā Vietnes daļā. Jūs esat vienīgais atbildīgais par saviem Vietnē sniegtajiem Ierakstiem, un Jūs nepārprotami piekrītat atbrīvot mūs no jebkādas atbildības un atturēties no jebkādas tiesiskas rīcības pret mums saistībā ar Jūsu Ierakstiem.

Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem (1) rediģēt vai kā citādi mainīt jebkuru Materiālu; (2) pārkategorizēt jebkuru Ieguldījumu, lai to novietotu piemērotākās Vietnes vietās; un (3) jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma iepriekš pārbaudīt vai dzēst jebkuru Ieguldījumu. Mums nav pienākuma uzraudzīt jūsu Ieguldījumus.

10. IESNIEGUMI

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuri jautājumi, komentāri, ieteikumi, idejas, atsauksmes vai cita informācija par Vietni ("Iesniegumi"), ko sniedzat mums, nav konfidenciāli un kļūst par mūsu īpašumu. Mums pieder ekskluzīvas tiesības, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, un mums ir tiesības neierobežoti izmantot un izplatīt šos Iesniegtos materiālus jebkādiem likumīgiem komerciāliem vai citiem mērķiem bez atlīdzības vai kompensācijas Jums.

Ar šo Jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām uz jebkuru šādu Iesniegumu, un ar šo Jūs garantējat, ka jebkurš šāds Iesniegums ir Jūsu oriģināls vai ka Jums ir tiesības iesniegt šādu Iesniegumu. Jūs piekrītat, ka pret mums nevarēsiet vērsties ar prasību par iespējamu vai faktisku jebkādu Jūsu Iesniegumu īpašumtiesību pārkāpumu vai nelikumīgu piesavināšanos.

11. TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES UN SATURS

Vietnē var atrasties (vai ar Vietnes starpniecību Jums var tikt nosūtītas) saites uz citām vietnēm ("Trešo personu vietnes"), kā arī raksti, fotogrāfijas, teksts, grafika, attēli, dizains, mūzika, skaņa, video, informācija, lietojumprogrammas, programmatūra un cits saturs vai priekšmeti, kas pieder trešajām personām vai ir to izcelsmes ("Trešo personu saturs"). Mēs neizmeklējam, neuzraugām un nepārbaudām šādu Trešo personu tīmekļa vietņu un Trešo personu satura precizitāti, atbilstību vai pilnīgumu, un mēs neesam atbildīgi par Trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt, izmantojot Vietni, vai Trešo personu saturu, kas publicēts, pieejams vai instalēts no Vietnes, tostarp par Trešo personu tīmekļa vietņu vai Trešo personu satura saturu, precizitāti, aizskarošību, viedokļiem, uzticamību, konfidencialitātes praksi vai citām politikām, kas tajās vai Trešo personu saturā ir ietvertas.

Trešo personu Vietņu vai Trešo personu Satura iekļaušana, saite uz tām vai atļauja tās izmantot vai instalēt nenozīmē, ka mēs to esam apstiprinājuši vai atbalstījuši. Ja Jūs nolemjat atstāt Vietni un piekļūt Trešo personu Vietnēm vai izmantot vai instalēt Trešo personu Saturu, Jūs to darāt uz savu risku, un Jums jāapzinās, ka šie Lietošanas noteikumi vairs nav spēkā.

Jums jāpārskata piemērojamie noteikumi un politika, tostarp privātuma un datu vākšanas prakse, jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru Jūs pārejat no Vietnes, vai saistībā ar jebkurām lietojumprogrammām, kuras Jūs izmantojat vai instalējat no Vietnes. Jebkādi pirkumi, ko Jūs veicat, izmantojot trešo personu vietnes, tiks veikti citās vietnēs un no citiem uzņēmumiem, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādiem pirkumiem, kas ir tikai un vienīgi Jūsu un attiecīgās trešās personas darījums. Jūs piekrītat un atzīstat, ka mēs neatbalstām Trešo personu tīmekļa vietnēs piedāvātos produktus vai pakalpojumus, un Jūs mūs pasargāsiet no jebkāda kaitējuma, ko radītu šādu produktu vai pakalpojumu iegāde.

12. REKLĀMDEVĒJI

Mēs varam atļaut reklāmdevējiem rādīt savas reklāmas un citu informāciju noteiktās Vietnes daļās, piemēram, sānjoslas reklāmās, reklāmu baneros vai vietējās reklāmās. Ja esat reklāmdevējs, Jūs uzņematies pilnu atbildību par visām Vietnē izvietotajām reklāmām un visiem Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem vai produktiem, kas tiek pārdoti, izmantojot šīs reklāmas.

Turklāt kā reklāmdevējs Jūs garantējat un apliecināt, ka Jums ir visas tiesības un pilnvaras izvietot reklāmas Vietnē, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesības, publicitātes tiesības un līgumiskās tiesības. Mēs tikai nodrošinām vietu šādu reklāmu izvietošanai, un mums nav nekādu citu attiecību ar reklāmdevējiem.

13. VIETNES PĀRVALDĪBA

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu:
(1) uzraudzīt Vietni, lai konstatētu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumus;
(2) veikt atbilstošas tiesiskas darbības pret jebkuru personu, kas pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumu vai šos Lietošanas noteikumus, tostarp, bet ne tikai, ziņot par šādu lietotāju tiesībaizsardzības iestādēm;
(3) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem atteikt, ierobežot piekļuvi, ierobežot pieejamību vai atslēgt (ciktāl tas ir tehnoloģiski iespējams) jebkuru Jūsu Veicinājumu vai tā daļu;
(4) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem, paziņojuma vai atbildības izņemt no Vietnes vai citādi atspējot visus failus un saturu, kas ir pārmērīgi lieli vai jebkādā veidā apgrūtina mūsu sistēmas; un
(5) citādi pārvaldīt Vietni, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu un veicinātu Vietnes pienācīgu darbību.

14. PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums rūp datu konfidencialitāte un drošība. Lietojot Vietni, Jūs piekrītat ievērot mūsu Privātuma politiku, kas publicēta Vietnē un ir iekļauta šajos Lietošanas noteikumos.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Vietne tiek izvietota Īrijā. Ja Jūs piekļūstat Vietnei no jebkura cita pasaules reģiona, kurā personas datu vākšanu, izmantošanu vai izpaušanu regulē likumi vai citas prasības, kas atšķiras no Īrijā piemērojamiem likumiem, tad, turpinot izmantot Vietni, Jūs pārsūtāt savus datus uz Īriju un piekrītat, ka Jūsu dati tiek pārsūtīti un apstrādāti Īrijā.

15. AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMI

Mēs respektējam citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka jebkurš Vietnē vai ar tās starpniecību pieejamais materiāls pārkāpj Jums piederošas vai kontrolētas autortiesības, lūdzu, nekavējoties paziņojiet mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju ("Paziņojums"). Jūsu Paziņojuma kopija tiks nosūtīta personai, kas ir publicējusi vai uzglabājusi Paziņojumā minēto materiālu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Jūs varat tikt saukts pie atbildības par zaudējumu atlīdzināšanu, ja Paziņojumā sniedzat būtiski nepatiesu informāciju. Tādējādi, ja neesat pārliecināts, ka materiāls, kas atrodas Vietnē vai uz kuru ir saites no Vietnes, pārkāpj Jūsu autortiesības, vispirms sazinieties ar juristu.

16. NOTEIKUMI UN TO IZBEIGŠANA

Šie lietošanas noteikumi ir spēkā pilnā apmērā, kamēr Jūs izmantojat vietni.

Neierobežojot nevienu citu šo lietošanas noteikumu, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības liegt piekļuvi vietnei un tās izmantošanu (tostarp bloķēt noteiktas IP adreses) jebkurai personai jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, tostarp, bet ne tikai, ja ir pārkāpts kāds no šajos lietošanas noteikumos vai piemērojamos tiesību aktos vai noteikumos iekļautajiem apliecinājumiem, garantijām vai saistībām. Mēs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez brīdinājuma varam pārtraukt Jūsu vietnes lietošanu vai dalību tajā vai dzēst Jūsu kontu un jebkādu Jūsu publicēto saturu vai informāciju.

Ja mēs jebkāda iemesla dēļ izbeidzam vai apturam Jūsu kontu, jums ir aizliegts reģistrēties un izveidot jaunu kontu ar savu vārdu, viltus vai aizņemtu vārdu vai jebkuras trešās personas vārdu, pat ja Jūs rīkojaties trešās personas vārdā. Papildus Jūsu konta pārtraukšanai vai apturēšanai mēs paturam tiesības veikt atbilstošas tiesiskas darbības, tostarp, bet ne tikai, civiltiesiskas, krimināltiesiskas un tiesiskās aizsardzības prasības.

17. IZMAIŅAS UN PĀRTRAUKUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ mainīt, pārveidot vai dzēst Vietnes saturu pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu Vietnē. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt visas Vietnes vai tās daļas darbību.
Mēs neuzņemsimies atbildību pret Jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, vietnes darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Mēs nevaram garantēt, ka Vietne būs pieejama visu laiku. Mēs varam saskarties ar aparatūras, programmatūras vai citām problēmām vai nepieciešamību veikt ar Vietni saistītu apkopi, kā rezultātā var rasties pārtraukumi, kavējumi vai kļūdas.

Mēs paturam tiesības mainīt, pārskatīt, atjaunināt, apturēt, pārtraukt vai citādi pārveidot Vietni jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai neērtībām, kas radušās tādēļ, ka neesat varējis piekļūt Vietnei vai to izmantot jebkurā Vietnes darbības pārtraukuma vai pārtraukšanas laikā. Nekas šajos Lietošanas noteikumos netiek uzskatīts par mūsu pienākumu uzturēt un atbalstīt Vietni vai sniegt jebkādus labojumus, atjauninājumus vai relīzes saistībā ar to.

18. LIKUMDOŠANA

Šos nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Ja Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienība un Jūs esat patērētājs, Jums papildus ir aizsardzība, ko nodrošina Jūsu dzīvesvietas valsts obligātās tiesību normas.

SIA Sorsera un Jūs piekrītat pakļauties Latvijas tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai, kas nozīmē, ka Jūs varat celt prasību, lai aizstāvētu savas patērētāju aizsardzības tiesības saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem Latvijā vai ES valstī, kurā dzīvojat.

19. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Neformālas sarunas
Lai paātrinātu jebkādu strīdu, domstarpību vai prasību, kas saistītas ar šiem Lietošanas noteikumiem (katrs "strīds" un kopā "strīdi"), ko ierosinājāt Jūs vai mēs (atsevišķi "Puse" un kopā "Puses"), atrisināšanu un kontrolētu izmaksas, Puses vienojas vispirms mēģināt neoficiāli risināt jebkuru strīdu (izņemot turpmāk skaidri noteiktos strīdus) vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms šķīrējtiesas ierosināšanas. Šādas neoficiālas sarunas sākas pēc vienas Puses rakstiska paziņojuma otrai Pusei.

Saistoša šķīrējtiesa
Jebkuru strīdu, kas izriet no šī līguma Pušu attiecībām, izšķir viens šķīrējtiesnesis, kurš tiks izvēlēts saskaņā ar Eiropas Šķīrējtiesas, kas ir daļa no Eiropas Šķīrējtiesas centra ar mītni Strasbūrā, šķīrējtiesas un iekšējiem noteikumiem, kuri ir spēkā šķīrējtiesas pieteikuma iesniegšanas brīdī un kuru pieņemšana šajā klauzulā nozīmē piekrišanu. Šķīrējtiesas atrašanās vieta ir Rīga, Latvija. Tiesvedības valoda ir Angļu valoda. Piemērojamās materiālo tiesību normas ir Latvijas tiesību akti.

Ierobežojumi
Puses vienojas, ka šķīrējtiesas process attiecas tikai uz strīdu starp Pusēm individuāli. Ciktāl to pieļauj likums, (a) šķīrējtiesa netiek apvienota ar citu tiesvedību; (b) nav tiesību vai pilnvarojuma jebkuru strīdu izskatīt šķīrējtiesā, pamatojoties uz grupas prasību, vai izmantot grupas prasības procedūras; un (c) nav tiesību vai pilnvarojuma jebkuru strīdu ierosināt domājamā pārstāvja statusā plašas sabiedrības vai citu personu vārdā.

Izņēmumi no neoficiālām sarunām un šķīrējtiesas
Puses vienojas, ka iepriekš minētie noteikumi par neoficiālām sarunām un saistošu šķīrējtiesu neattiecas uz šādiem strīdiem: (a) strīdiem, kuru mērķis ir īstenot vai aizsargāt kādas Puses intelektuālā īpašuma tiesības vai kuri attiecas uz to spēkā esamību; (b) strīdiem, kas saistīti ar apgalvojumiem par zādzību, pirātismu, privātuma aizskaršanu vai neatļautu izmantošanu vai izriet no tiem; un (c) prasībām par tiesas rīkojuma izpildi. Ja šis noteikums tiek atzīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, tad neviena no Pusēm neizvēlas izskatīt šķīrējtiesā jebkuru strīdu, uz kuru attiecas šī noteikuma daļa, kas atzīta par nelikumīgu vai neizpildāmu, un šādu strīdu izskata kompetentā tiesa, kuras jurisdikcija norādīta iepriekš, un Puses piekrīt pakļauties šīs tiesas personiskajai jurisdikcijai.

20. KOREKCIJAS

Vietnē var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, tostarp apraksti, cenas, pieejamība un dažāda cita informācija. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus un jebkurā laikā mainīt vai atjaunināt informāciju vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

21. ATSACĪŠANĀS

Šī vietne tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, un tāda, kāda tā ir pieejama. Jūs piekrītat, ka vietni un mūsu pakalpojumus izmantojat uz savu risku. Likumā atļautajā apjomā mēs atsakāmies no jebkādām garantijām, izteiktām vai netiešām, saistībā ar vietni un tās lietošanu, tostarp, bet ne tikai, no netiešajām garantijām par piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētam mērķim un nepārkāpšanu. Mēs nesniedzam nekādas garantijas vai apliecinājumus par vietnes satura precizitāti vai pilnīgumu, kā arī par jebkuru ar vietni saistīto vietņu saturu, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādām (1) kļūdām, neprecizitātēm vai neprecizitātēm saturā un materiālos, (2) jebkāda veida miesas bojājumiem vai īpašuma bojājumiem, kas radušies, jums piekļūstot vietnei un to lietojot, (3) jebkādu nesankcionētu piekļuvi mūsu drošajiem serveriem un/vai tajos glabātajai personiskajai un/vai finanšu informācijai vai to izmantošanu, (4) jebkādi pārraides pārtraukumi vai pārtraukšana uz vietni vai no tās, (5) jebkādas kļūdas, vīrusi, Trojas zirgi vai tamlīdzīgi, ko uz vietni vai caur to var pārraidīt jebkura trešā persona, un/vai (6) jebkādas kļūdas vai izlaidumi jebkurā saturā un materiālos vai jebkādi jebkāda veida zaudējumi vai kaitējums, kas radušies, izmantojot jebkuru saturu, kas publicēts, pārraidīts vai citādi padarīts pieejams, izmantojot vietni.

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkuru produktu vai pakalpojumu, ko reklamē vai piedāvā trešā persona, izmantojot vietni, jebkuru hipersaites vietni vai jebkuru vietni vai mobilo lietojumprogrammu, kas parādās banerī vai citā reklāmā.

22. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Nekādā gadījumā mēs vai mūsu valde, direktori, darbinieki, pārstāvji vai aģenti nebūs atbildīgi Jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp negūtu peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, datu zaudējumiem, zaudējumiem, kas radušies, trešajām pusēm nepareizi rīkojoties ar koplietojamo konfidenciālo informāciju, piemēram, konfidenciālas komerciālas informācijas saņēmējiem vietnē, vai citiem zaudējumiem, kas radušies, Jums izmantojot vietni, pat ja mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību.

Neatkarīgi no šeit norādītā, pretēja mūsu atbildība pret Jums jebkāda iemesla dēļ un neatkarīgi no prasības formas vienmēr būs ierobežota līdz summai, ko Jūs mums samaksājāt, ja tāda ir, sešu (6) mēnešu laikā pirms prasības rašanās.

 23. ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat aizstāvēt mūs un mūsu meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus un visus mūsu attiecīgos darbiniekus, pārstāvjus, partnerus un darbiniekus no jebkādiem zaudējumiem, kaitējumiem, atbildības vai prasībām, ko jebkura trešā persona ir cēlusi saistībā ar vai kas izriet no: (1) Jūsu veikto ieguldījumu; (2) Vietnes izmantošanu; (3) šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu; (4) jebkādu Jūsu šajos Lietošanas noteikumos sniegto apliecinājumu un garantiju pārkāpšanu; (5) trešās personas tiesību, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesību, pārkāpšanu; vai (6) jebkādu atklātu kaitniecisku rīcību pret jebkuru citu Vietnes lietotāju, ar kuru Jūs esat izveidojis savienojumu vai ar kuru esat izveidojis savienojumu, izmantojot Vietni. Mēs pieliksim visas pūles, lai informētu Jūs par jebkuru šādu prasību, prasību vai procesu, uz kuru attiecas šī kompensācija, tiklīdz par to uzzināsiet.

24. LIETOTĀJA DATI

Mēs saglabāsim noteiktus datus, ko Jūs pārsūtāt uz Vietni, saskaņā ar ISO 27001:2022 standartā izklāstītajiem principiem, lai pārvaldītu Vietnes darbību, kā arī datus, kas saistīti ar Vietnes izmantošanu. Lai gan mēs regulāri veicam regulāras datu rezerves kopijas, par visiem datiem, kurus Jūs pārsūtāt vai kuri attiecas uz jebkuru darbību, ko esat veicis, izmantojot Vietni, atbildat tikai Jūs. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi pret Jums par jebkādu šādu datu zudumu vai bojājumu, un Jūs atsakāties no jebkādām tiesībām celt pret mums prasību, kas izriet no šādu datu zuduma vai bojājuma.

25. ELEKTRONISKĀ SAZIŅA, DARĪJUMI UN PARAKSTI

Vietnes apmeklēšana, e-pasta vēstuļu sūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir elektroniskā saziņa. Jūs piekrītat saņemt elektronisko saziņu un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas izpaušana un citi paziņojumi, ko mēs jums sniedzam elektroniski, izmantojot e-pastu un Vietni, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādai saziņai jābūt rakstveidā.
Ar šo Jūs piekrītat elektronisko parakstu, līgumu, pasūtījumu un citu ierakstu izmantošanai, kā arī elektroniskai paziņojumu, politiku un mūsu uzsākto vai pabeigto darījumu ierakstu piegādei.

26. CITI NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi un jebkuras politikas vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam Vietnē vai saistībā ar Vietni, veido visu vienošanos un izpratni starp Jums un mums. Mūsu nespēja izmantot vai īstenot jebkuras šo Lietošanas noteikumu tiesības vai noteikumus nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā visā likumā atļautajā apmērā. Mēs jebkurā laikā varam nodot jebkuras vai visas savas tiesības un pienākumus citiem. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, aizkavēšanos vai bezdarbību, kas radusies tādu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus mūsu kontroles.

Ja kāds šo Lietošanas noteikumu noteikums vai tā daļa tiek atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis noteikums vai tā daļa tiek uzskatīta par atdalāmu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

Ar šo Jūs atsakāties no jebkādiem un visiem iebildumiem, kas Jums varētu rasties, pamatojoties uz šo Lietošanas noteikumu elektronisko formu un to, ka puses nav parakstījušas šos Lietošanas noteikumus, lai tos izpildītu.

27. SAZINIETIES AR MUMS

Lai atrisinātu sūdzības par Vietni vai saņemtu papildu informāciju par Vietnes lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa šādu adresi:

Liliju iela 20, Mārupe, LV-2167, Latvija

SIA Sorsera
(371) 29 360 595
info@sorsera.com