Aprīlis / 28.2022.

4 ieteikumi efektīvai tirgus izpētei


Tirgus izpēte pirms iepirkuma ir būtiska daļa jebkura iepirkuma plānošanā. Bet pat apzinoties tās nozīmi, daudzi uzskata tirgus izpēti par formalitāti vai to neveic vispār, piemēram, resursu vai pieredzes trūkuma dēļ. Mēs esam uzskaitījuši 4 labākās prakses efektīvai tirgus uzrunāšanai.

1. Uzrunājiet plašu uzņēmumu loku

Piegādātāji labprāt sadarbojas ar potenciālajiem klientiem un sniedz dažādu informāciju - īpaši iepirkuma plānošanas posmā.

Tomēr bieži novērojams, ka Pasūtītāji, plānojot iepirkumu, sazinās vien ar 2-3 kompānijām, komunicējot ar tiem piegādātājiem, kurus labi pazīst vai par kuriem zina, ka tie atsauksies.

Savukārt sazinoties ar 5, 10 vai pat 20 kompānijām iepirkuma plānošanas posmā, atkarībā no konkrētā tirgus Pasūtītāji var iegūt un salīdzināt būtiski vairāk informācijas par iespējamiem risinājumiem, izmaksām, prasībām un tas ļautu veiksmīgāk sagatavoties iepirkumam.

Lai arī daļa no uzrunātajiem piegādātājiem varētu atteikties sniegt papildu informāciju, tomēr jau komunikācijas veidošana palielina nākotnes sadarbības iespējas.

2. Esiet proaktīvi

Piegādātāji vienlaikus darbojas pie liela skaita projektu un iepirkumu vienlaicīgi. Tas var radīt grūtības sekot līdzi aktuālajiem informācijas pieprasījumiem, piemēram, klientu mājaslapās vai iepirkumu portālos.

Pasūtītāji var palielināt iespējas saņemt detalizētu informāciju, proaktīvi sazinoties caur e-pastiem, zvaniem vai pielāgotu pakalpojumu izmantošanu, kas nodrošina, ka uzņēmumi tiek specifiski uzrunāti.

Ieteicams saziņā arī norādīt iemeslu, kādēļ konkrētais piegādātājs uzrunāts, piemēram, jo Pasūtītājs ir informēts par piegādātāja vēsturiski izpildītiem līdzīgiem līgumiem.

3. Esiet atvērti (un kritiski) pret ieteikumiem

Piegādātāji iepirkuma plānošanas posmu redz kā iespēju piedāvāt savus produktus un pakalpojumus potenciāliem klientiem. Attiecīgi, piegādātāji ir motivēti ierosināt prasību izmaiņas un ieteikumus, kas tiem ļautu gūt priekšroku izsludinātā iepirkumā, piemēram, pievienojot specifikācijai nosacījumus, kas tiem sniedz priekšroku skat. bloga ierakstu par lock-out specifikācijām (skat. bloga ierakstu par lock-out specifikācijām)

Tomēr, ja ieteikumi tiek ievākti no liela skaitu piegādātāju, tas klientam rada iespēju pārskatīt un salīdzināt dažādu piegādātāju priekšlikumus. Iespējams, piegādātāju ieteikumi var palīdzēt Pasūtītājam, piemēram, palielinot konkurenci (mainot/mazinot kādu prasību) vai ļaujot apsvērt alternatīvus risinājumus.

Tāpat ir iespējams, ka piegādātājs pārliecina Pasūtītāju sašaurināt iepirkumu prasības, tādējādi palielinot Pasūtītāja iegūstamo vērtību (value-for-money). Tas var ierobežot iepirkumu konkurenci un izraisīt citu piegādātāju negatīvu reakciju, bet tas var būt Pasūtītāja labākajās interesēs. Beigu beigās Pasūtītājiem ir jāaizsargā savas intereses, nevis piegādātāju intereses.

4. Tēmējiet globāli

Iepirkumu speciālisti bieži sazinās tikai ar lokāliem piegādātājiem, jo ir lielāka iespēja saņemt atbildi, ir kopīga valoda un sadarbības vēsture. Šāda stratēģija mazina speciālista darba apjomu, bet var rezultēties ar ierobežotu izpratni par reālo tirgu.

Komunicējot ar piegādātājiem no citiem reģioniem un valstīm, Pasūtītāji var gūt jaunu perspektīvu un bieži vien arī labākus piedāvājumus, jo piegādātāji ir motivēti paplašināt tirgu, kurā strādā, un pat piedāvāt izdevīgus sadarbības nosacījumus Pasūtītājiem, lai ieietu jaunā tirgū.

Pārsvarā starptautiskā komunikācijā tiek izmantota angļu valoda un Pasūtītājiem vērts izvērtēt arī automātiskus tulkošanas rīkus, piemēram, Google Translate - tie ir pietiekami labi, lai piegādātāji saprastu galvenos apsvērumus.

Tāpat svarīgi proaktīvi aicināt ārvalstu piegādātājus uz izsludinātiem iepirkumiem, jo tos nereti palaiž garām.

Sorsera platforma piedāvā bezmaksas rīku tirgus izpētes veikšanai, kā arī piegādātāju atrašanai un iesaistīšanai.