Maijs / 05.2022.

Par lokauta (lock-out) prasībām


Izslēdzoša prasība ir jebkura prasība vai nosacījums, kas liedz iespēju vairākiem piegādātājiem nodrošināt kādu produktu vai pakalpojumu, tādējādi ‘’izslēdzot’ (angliski: lock-out) tos no iepirkuma, un ļauj konkrētam piegādātājam (-iem) nodrošināt kādu produktu vai pakalpojumu (tā ‘’saslēdzot’’ šo piegādātāju ar klientu). 

Piemēram, no četriem ābolu piegādātājiem trīs piedāvā sarkanus ābolus un viens piegādātājs piedāvā zaļus ābolus. Šādā gadījumā prasība “Ābolu krāsa: Zaļa” varētu tikt uzskatīta par izslēdzošu prasību, kas dod priekšroku vienam piegādātājam.

Ietvertās lock-out prasības var lielā mērā ietekmēt pat atklātu konkursu rezultātu, bieži izraisot to piegādātāju neapmierinātību, kas šīm prasībām neatbilst. Tā kā spēja ietekmēt jau izsludināta iepirkuma prasības ir zema, citi piegādātāji var pat neinformēt Pasūtītāju par izslēdzošo prasību esamību nolikumā, tā vietā izvēloties strādāt pie citiem, vieglāk realizējamiem projektiem.

No kurienes nāk lokauti?

Pastāv dažādi veidi, kā izslēdzošas prasības nonāk iepirkumu nosacījumos.

Dažkārt tas notiek nejaušības dēļ - Pasūtītājs, sagatavojot iepirkuma nosacījumus, izslēdzošās prasības iekļāvis netīšām, iespējams, domājot, ka tās paaugstinās produkta vai pakalpojuma kvalitāti, bet neapzinoties iespējamo konkurences zudumu iepirkumā. 

Tāpat iespējama situācija, ka kāds piegādātājs pārliecina Pasūtītāju - specifiska prasība ir nepieciešama labai, drošai līguma izpildei, un uzlabo saņemamo preci/pakalpojumu.

Vēl diemžēl mēdz notikt pretlikumīgas vienošanās starp atsevišķiem Pasūtītāju un piegādātāju pārstāvjiem.

Tomēr izslēdzošas prasības pašas par sevi nav pretlikumīgas. Tās var būt iedarbīgs kontroles rīks Pasūtītājiem neprognozējamā iepirkumu procedūrā. Ja izslēdzošā prasība ir atbilstoša un var tikt pamatota tās nepieciešamība līguma izpildē, tad var būt Pasūtītāja interesēs to iekļaut.

Kā pieiet lokauta specifikācijām?

Pirmais solis - pamanīt un izprast tās. Diemžēl piegādātāji parasti savu produktu aprakstos atklāti neatzīmē, kuras viņu tirgū ir izslēdzošas prasības (vismaz ne publiski - tās var tikt pieminētas citos apstākļos, piemēram, pārdošanas treniņos). Kā tad Pasūtītāji var uzzināt, kuras prasības ir izslēdzošās?

Vislabāk to ļaus saprast citi piegādātāji, kas darbojas līdzīgā tirgū. Tas skaidrojams gan ar informētību par industriju, gan ar augstu motivāciju atbrīvoties no izslēdzošajām prasībām iepirkumā. 

Tas skaidrojams gan ar piegādātāju informētību par industriju, gan ar augstu motivāciju atbrīvoties no izslēdzošajām prasībām iepirkumā. 

Diemžēl, ja Pasūtītājs uzzina par lokauta prasību esamību nolikumā tikai pēc konkursa izsludināšanas, tad tajā brīdī tās mainīt var būt sarežģīti un laikietilpīgi. 

Pirmkārt, tas var novest pie iepirkuma pagarinājuma vai pat atcelšanas. Otrkārt, tā var tikt uzskatīta par nekompetences apliecinājumu tirgus dalībnieku acīs, ietekmējot Pasūtītāja reputāciju. Treškārt, tas var radīt situāciju, kur Pasūtītājs saņem arvien jaunus piegādātāju pieprasījumus ‘’Ja jūs mainījāt A, tad jāmaina arī B’’

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc rūpīga izpēte ir tik svarīga tieši iepirkuma plānošanas posmā. Sazinoties ar vairākiem piegādātājiem jau plānošanas posmā, klients var gūt izpratni par to, kādas prasības piedāvā lielākā daļa piegādātāju un kādas - tikai daži.

Pat tad, ja visi piegādātāj sniedz sev vēlamas izslēdzošas prasības, Pasūtītājs saņemto informāciju var salīdzināt un veikt informētu izvēli par to, kādas prasības iekļaut, iespējams, mazinot konkurenci, bet veicinot iepirkuma kvalitāti.

Tāpēc nākamreiz, kad jums apgalvo, ka zaļie āboli ir labāki, neaizmirstiet noskaidrot “Kāpēc?” - un jautājumu uzdot gan sarkano, gan zaļo ābolu piegādātājiem.

Skatiet vairāk padomu efektīvai tirgus izpētei šajā bloga ierakstā.

Sorsera platforma piedāvā bezmaksas rīku tirgus izpētes veikšanai, kā arī piegādātāju atrašanai un iesaistīšanai.