Februāris / 22.2023.

Jaunumi Sorsera platformā


✍️ Vieglāka prasību ievade

Atvieglota tehnisko un kvalifikācijas prasību ievade, veidojot tirgus izpēti – tiek atbalstīta kopēšana no Word, Excel un Google Sheets, kas ļauj īsākā laikā sagatavot un publicēt tirgus izpēti.

💶 Cenu aptauju pārskati

Tagad iespējams automātiski veidot strukturētas atskaites (.pdf) par veikto cenu aptauju, piegādātāju atbildēm un secinājumiem. Piemērots gan publisko pasūtītāju, gan uzņēmumu vajadzībām, piemēram, projektu atskaitēm un auditiem.

📑 Tirgus izpētes un cenu aptaujas kopsavilkumi

Noslēdzoties tirgus izpētei un cenu aptaujai, tiek radīts automātisks kopsavilkums, kuru var papildināt ar saviem secinājumiem, tostarp par piegādātāju piedāvājumu, viedokli un iespējamo konkurenci. Tas ļauj veidot tirgus izpētes ziņojumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām attiecībā uz apspriedēm ar piegādātājiem.

⚙️ Piekļuve pakļautības iestādēm un sub-organizācijām

Ieviesta funkcionalitāte, kas ļauj piekļūt un pārskatīt citu saistīto organizāciju (piemēram, pakļautības iestāžu) veiktās tirgus izpētes, cenu aptaujas, un to rezultātus. Pieejams organizācijām ar atbilstošu pilnvarojumu.

👉 Apmeklē app.sorsera.com, lai redzētu un pielietotu šos atjauninājumus.

#TirgusIzpēte #CenuAptauja #Apspriedes #Prasības #Iepirkumi