Maijs / 22.2023.

Vienkāršo piegādātāju atrašanu ar CPV kodiem un atslēgvārdiem

🎯 Iepirkumu speciālistiem ir būtiski atrast piemērotus piegādātājus, tomēr, lai to izdarītu, nākas pārvarēt ne vienu vien izaicinājumu. Šo procesu atvieglo korektu CPV* kodu un atslēgvārdu kombinācija iepirkuma plānošanas procesā, kas vienkāršo meklēšanu, identificē piemērotākos piegādātājus un ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus. 

Rakstā uzzini, kas tad īsti ir CPV kodi, kādas veiksmes stratēģijas izmantot sadarbības partneru meklēšanā, un kā novērtēt potenciālos piegādātājus, pamatojoties to līgumslēgšanas vēsturē ar citiem pasūtītājiem. 

Izpratne par CPV kodiem

🇪🇺 CPV kodi tiek izmantoti Eiropas Savienības publiskajos iepirkumos kopš 2003. gada, lai klasificētu produktus un pakalpojumus. Tie sniedz skaidru izpratni par ko ir konkrētais iepirkums, piemēram, videokameru iegāde. To ieviešanas primārais mērķis, lai piegādātājiem būtu viegli gan orientēties publiskā sektora iepirkumos, gan atrast sev interesantos iepirkumu konkursus un līdz ar to, palielinātu konkurenci tajos, kas savukārt izdevīga pircējam.

Sakārtojot, analizējot un gudri apstrādājot publisko iepirkumu datus, kā to ir paveikusi Sorsera, var iet soli tālāk, šos datus padarīt noderīgus arī pasūtītājam, lai tas varētu atrast piegādātājus. Piemēram, CVP kodi un atslēgvārdi var kļūt par ērtu filtru un rīku, kas ļauj pasūtītājam identificēt piegādātājus, kuri citiem iepirkuma veicējiem ir nodrošinājuši līdzvērtīgus produktus vai pakalpojumus.

Pasūtītāji CVP kodus izmanto veicot arī apspriedes, cenu aptaujas, tirgus konsultācijas vai pieprasot cita veida informāciju (RFx) no piegādātājiem, tādējādi iekategorizējot iepirkuma vajadzību. 

Savukārt, piegādātāji izmantojot CPV kodus un atslēgvārdus var meklēt potenciālos klientus.

Pirmā veiksmes stratēģija: CPV kodu reducēšana

Līgumslēdzēji var izvēlēties, cik specifiski meklēt piegādātājus, izmantojot CPV kodu klasifikatoru. 

Piemēram, CPV kods:

  • “71300000” definē plašu grupu – “Inženiertehniskie pakalpojumi”;
  • “71311000” sašaurina meklēšanu līdz “Inženiertehnisko darbu konsultatīvie pakalpojumi”.

Pēc šī sadalījuma pasūtītāji var meklēt plašāk, ievadot CPV kodu “Inženiertehniskie pakalpojumi” un atrast daudzus šī virziena piegādātājus, vai mērķtiecīgi fokusēties uz “Inženiertehnisko darbu konsultatīvie pakalpojumi”, ja tas vairāk atbilst iepirkuma vajadzībām, tādējādi jau sākotnēji pietuvojoties atbilstošākiem piegādātājiem, kam lūgt iesniegt piedāvājumu.

Sorsera rīki vienkāršo šo procesu, palīdz atrast vispiemērotākos piegādātājus, balstoties publisko iepirkumu datu vēsturē. Savukārt piegādātāji, ievadot parametrus, var aplūkot pasūtītāju publisko iepirkumu datu vēsturi.

Otrā veiksmes stratēģija: Atslēgvārdu un CPV kodu kombinācija

Lai identificētu piegādātājus, CPV kodi ir neatņemama sastāvdaļa, tomēr tos kombinējot ar rūpīgi izvēlētiem atslēgvārdiem, ir iespēja meklēt un atrast vēl labāk. Atslēgvārdi palīdz precizēt meklēšanas rezultātus, izcelt specifiskus terminus, kas saistīti ar konkrēto iepirkumu.

Tie ļauj arī efektīvāk atrast piemērotus piegādātājus pat visnišīgākajam iepirkumam.

Padomi un triki, kā optimizēt CPV kodu un atslēgvārdu izmantošanu‍

‍💻 Nebaidies izmēģināt: Labākais veids, kā saprast, kas darbojas vispiemērotāk Tev, ir izmēģināt dažādus meklēšanas veidus, kombinācijas. Eksperimentē ar CPV kodiem un atslēgvārdiem Sorsera tirgus analīzes rīkā.

🔎 Izpēti attiecīgos kodus: Atrodi piemērotus CPV kodus savam projektam, piemēram, analizējo analizējot kodus, ko izmanto citi pasūtītāji ar līdzīgiem līgumiem.

🔑 Nosaki atbilstošus atslēgvārdus: Identificē svarīgākos atslēgvārdus, kas saistīti ar Tavas organizācijas nozari vai konkrēto iepirkumu, meklē pēc tiem.  

📝 Izmanto sinonīmus:  Izmēģini dažādas variācijas un sinonīmus pamata atslēgvārdiem, lai aptvertu visus iespējamos meklēšanas veidus. 

🏆 Apmāci savu komandu: Izglīto visus kolēģus, kas iesaistīti iepirkumu procesos par CPV kodu un atslēgvārdu veiksmīgāku izmantošanu. Sadarbojieties pie konkrētiem projektiem Sorsera platformā.

Potenciālo piegādātāju novērtēšana

Tirgus analīzes rīkā apskati piegādātāju vēsturi – līgumus, kurus tie ir veikuši konkrētā CPV grupā ar citiem pasūtītājiem. Ja nepieciešams, ziņapmaiņas rīkā lūdz atsauksmes par piegādātājiem no citiem pasūtītājiem ar kuriem tie ir sadarbojušies.

Papildus tam, izpēti un analizē konkrēta piegādātāja konkurentus, lielākos klientus noteiktā CPV grupā. Lieli un atkārtoti līgumi ar zināmiem pasūtītājiem var norādīt uz veiksmīgu sadarbības vēsturi, bet mazāki līgumi var norādīt uz elastību. Sorsera platforma sniedz iespēju ne vien atrast un sadarboties ar piemērotiem piegādātājiem, bet arī apskatīt plašāku informāciju par organizāciju, kas pieejama Google tīmeklī, lai lietotāji gūtu padziļinātāku izpratni par konkrētās organizācijas darbībām.

Kā punktiņš uz “i”...

Atbilstoša CPV kodu un atslēgvārdu kombinācija ir spēcīgs rīks iepirkumu profesionāļiem, kuri vēlas vienkāršot piegādātāju meklēšanas procesu un atrast vispiemērotākos kandidātus savas organizācijas vajadzībām. Ieviešot augstāk minētās stratēģijas, organizācijas var uzlabot iespēju atrast piemērotus sadarbības partnerus. Pasūtītājam tas ļauj samazināt izmaksas, laika un darbinieku enerģijas resursus, palielinot kopējo efektivitāti. Piegādātajam – iegūt jaunus klientus, arī samazināt darbinieku laika un enerģijas resurus klientu meklēšanā.

👉 Iepazīsties ar Sorsera bezmaksas tirgus analīzes rīku, kas izstrādāts ātrākai, vienkāršākai piegādātāju un sadarbības partneru atrašanai.

💬 Lai saņemtu individuālu atbalstu un iepazītu citus Sorsera rīkus, piesakies bezmakas konsultācijai.


* CPV [Common Procurement Vocabulary] – Kopējā iepirkuma vārdnīca.