Jūnijs / 28.2023.

Kā Sorsera palīdz pamanīt publiskās apspriedes?

Der zināt: Apspriedes ir legāls un likumīgs veids, kā publiskajam sektoram pirms iepirkuma oficiālās izsludināšanas iegūt skaidru sapratni par to, ko tirgus var piedāvāt, kādas preces, risinājumus, cenas, uz kādiem noteikumiem, kāda būtu paredzamā līgumcena un iespējamā konkurence. Kā arī, ņemot vērā apspriedē iegūtās zināšanas, izvairīties no nepamatotām vai konkurenci-ierobežojošām iepirkuma kvalifikācijas vai tehniskās specifikācijas prasībām, kas nākotnē var aizkavēt iepirkuma un līguma izpildi. Savukārt, piegādātājiem ļauj labāk sagatavoties gaidāmajam iepirkumam.

Vairāk par to, kas ir apspriedes ar piegādātājiem; kāds ir to tiesiskais regulējums un labums no tām, lasāms šeit.

Soļi publiski pieejamo apspriežu datu apstrādē un izplatīšanā:

 1. Atspēriena punkts
 • 📝 Pasūtītājs publicē apspriedi Iepirkumu uzraudzības biroja uzturētajā “Publikāciju vadības sistēmā” (PVS).

 1. Sorsera iesaiste
 • ➡️ Sorsera komanda importē apspriedi no PVS un pārpublicē to platformā – pieprasījumu apmaiņas rīkā (RFx).
 • 📄 Atlasām piemērotākos piegādātājus, analizējot publiskos datus un to iepriekšējo dalību līdzīgos iepirkumus
 • 📢 Uzrunājam atlasītos piegādātājus, aicinot piedalīties apspriedē, un paskaidrojam gan apspriežu procesu, gan ieguvumus.
 • 💬 Ikviens ieinteresētais piegādātājs var ērti iesniegt rakstveida atbildi apspriedei Sorsera platformā.
 • 📩 Katra piegādātāja atbilde tiek nosūtīta apspriedes veicējam.
 • 📑 Sagatavojam gala kopsavilkumu (PDF) ar visām piegādātāju atbildēm apspriedē un nosūtām organizācijai, kura veic apspriedi.
 • ✅ Pasūtītājs platformā var pārskatīt visu saņemto informāciju, kā arī turpināt saziņu ar piegādātājiem.


Sorsera pārpublicē apspriedes, lai:

 • Iepirkumu plānošanas posmā sekmētu pasūtītāju iespēju sazināties ar piegādātājiem vienuviet;
 • Veicinātu caurspīdīgu publiskā un privātā sektora sadarbību iepirkumos;
 • Dotu iespēju pasūtītājiem laikus sagatavoties gaidāmajam iepirkumam.


Pasūtītājs: Vai varu pats rīkot apspriedi Sorsera platformā un ielūgt piegādātājus?

Jā, (tas pat būtu vēlams) pēc reģistrācijas Sorsera platformā jebkurš piegādātājs vai pasūtītājs var izmantot Sorsera radītos informācijas apmaiņas rīkus – veidot cenu aptaujas, apspriedes, tirgus izpētes vai pieprasījumus pielāgot tieši savai vajadzībai. Ir iespēja arī analizēt tirgu un izmantot mūsu zināšanas un datus, lai ielūgtu piedalīties piemērotākos piegādātājus.

Publisko iepircēju ērtībai

Rekomendējam apspriedes jau sākotnēji izveidot un publicēt Sorsera platformā un tikai tad nodot publicēšanai PVS, ar norādi, ka atbildes vēlaties saņemt Sorsera platformā. Tā iegūsiet gan visas ieinteresēto piegādātāju atbildes vienuviet, gan pilnvērtīgu apspriedes kopsavilkumu un gala ziņojumu, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām.

❗Sorsera rīki publiskā sektora pasūtītājiem ir bez maksas.

Noderīgi

 • Uzzini, kā reģistrēties un pieteikties savas organizācijas pārvaldībai Sorsera platformā: šeit.
 • Piesakieties individuālai tiešsaites apmācībai: šeit.